econoTwist's

Posts Tagged ‘US’

Roubini: "The Worst Is Yet To Come"

In Financial Markets, International Econnomic Politics, National Economic Politics, Views, commentaries and opinions on 16.11.09 at 14:49

“Think the worst is over? Wrong.” professor Nouriel Roubini writes in his latest commentary. According to Mr. Roubini the U.S. unemployment rate will peak at 11% at the end of 2010, and will remain at high levels for at least 2 years. The damage to the ecomomy will be “extensive and severe” unless bold policy action is undertaken now.

 

 

“As a result of these terribly weak labor markets, we can expect weak recovery of consumption and economic growth; larger budget deficits; greater delinquencies in residential and commercial real estate and greater fall in home and commercial real estate prices; greater losses for banks and financial institutions on residential and commercial real estate mortgages, and in credit cards, auto loans and student loans and thus a greater rate of failures of banks; and greater protectionist pressures.”

Nouriel Roubini


(Article in Norwegian, link to original post in English).

nouriel-roubini.jpg

Tror du det verste er over? Feil, skriver professor Nouriel Roubini i en kommentar. – Skadene vil bli omfattende og betydelige om ikke modige politiske tiltak gjøres nå, mener Roubini.

“Think the worst is over? Wrong.”

Det fastslår professor Nouriel Roubini i en kommentar publisert i Daily News og på RGMs hjemmeside.

– Forholdene i det amerikanske arbeidsmarkedet er forferdelige, og blir bare verre. Mens den offisielle ledigheten allerede er 10,2 prosent, forsvant ytterlige 200 000 jobber i oktober. Inkluderes deltidsansatte og sykemeldte ligger tallet på ”whopping” 17,5 prosent, påpeker Roubini.

– Selv om 200 000 ferre arbeidsplasser per måned er bedre enn 700 000 som i januar, er fallet i sysselsettingen per måned over gjennomsnittet på 150 000 i de forrige resesjonene, tilføyer han.

– Husk også på at i den siste resesjonen som endte i november 2001, fortsatte sysselsettingen å falle i ett og et halvt år etter, frem til juni 2003. Det samme gjelder for resesjonen i 1990 til 1991.

Høy ledighet i minst 2 år

Nouriel Roubini mener vi derfor kan regne med at ledigheten i USA fortsetter å stige frem til slutten av 2010.

“Based on my best judgment, it is most likely that the unemployment rate will peak close to 11% and will remain at a very high level for two years or more.”

“This is very bad news but we must face facts. Many of the lost jobs are gone forever, including construction jobs, finance jobs and manufacturing jobs. Recent studies suggest that a quarter of U.S. jobs are fully out-sourceable over time to other countries.”

Må handles nå

Roubini kommer med en sterk oppfordring til politikere og myndigheter om at det må gjøres noe nå, ellers kan skadevirkningen i økonomien bli omfattende og betydelige, skriver han.

“As a result of these terribly weak labor markets, we can expect weak recovery of consumption and economic growth; larger budget deficits; greater delinquencies in residential and commercial real estate and greater fall in home and commercial real estate prices; greater losses for banks and financial institutions on residential and commercial real estate mortgages, and in credit cards, auto loans and student loans and thus a greater rate of failures of banks; and greater protectionist pressures.”

“The damage will be extensive and severe unless bold policy action is undertaken now.”

Nouriel Roubini er professor i økonomi ved Stern School of Business at New York University og styreleder i Roubini Global Economics.

Les hele kommentaren til professor Nouriel Roubini her. (Full article in English).

Advertisements

Fighting The Stimulus Addiction

In Financial Markets, International Econnomic Politics, Views, commentaries and opinions on 06.11.09 at 19:26

The U.S. economy will be needing artificial economic stimulus in years to come. That’s what most analysts thinks after this weeks economic data. And there’s more stimulus under way, the govenrnment signals. On Wall Street the Dow Jones Index jumps 200 points.

 

“Crisis bailouts are a new way for big business to get richer”

Les Leopold

(Article in Norwegian)

economic-stimulus-logo.jpg

 

Amerikanske økonomi er avhengig av kunstig økonomisk stimulans i flere år fremover. Det er konklusjonen blant de fleste analytikere etter ukens økonomiske begivenheter. Og mer stimulus kommer, signaliserer myndighetene. Dow Jones-indeksen spretter opp 200 poeng.

Gårsdagens uttalese fra Federal Reserve om at den amerikanske styringsrenten vil være “eksepsjonelt” lav i lang tid fremover, var et nytt skudd i armen på den stimuleringsavhengige økonomien i landet.

At president Obama lover å videreføre ordningen med sudsidiering av førstegangs boligkjøpere, er også med på å løfte aksjemarkedet torsdag.

Den ukentlige oversikten over nye arbeidssøkende var også litt bedre enn forventet, men spenningen knytter seg nå til den månedlige rapporten som legges frem fredag-

I følge estimater som nyhetsbyrået Bloomberg har innhenter forsvant ytterligere 175 000 jobber i oktober og ledigheten økte med 0,1 prosentpoeng til 9,9 prosent.

Forrige måned bommet økonomene med en feilmargin på over 50 prosent. Derfor er det ekstra nervøst i markedet foran fredagens rapport fra arbeidsdepartementet.

“The U.S. unemployment will remain quite bad for a long time.”

Det sier sjeføkonom Allen Sinai hos  Decision Economics Inc i samtale med reporter Lori Rothman i Bloomberg Television.

Nytt rally i emning?

Det er ting som tyder på at vi står foran et nytt aksjerally.

Dollarkursen forventes å svekkes videre, noe som i stor grad driver aksjemarkedet for tiden.

I tillegg har flere tekniske indikatorer snudd snudd den kortsiktige trenden.

Her er Dow Jones indeksen:

 dow5.gif

Relative Strength Index:

rsi_fra6okt.gif

RSI ser ut til å han snudd opp etter å ha ligget i en nedadgående trend i hele oktober.

Momentum Indicator:

mon_fra6okt.gif

 Momentum i Dow Jones indeksen har også vært stigende siden begynnelsen av uken.
Bull vs Bear Force:

bullbear_3mnd.gif

 Disse indikatorne gir også et tidlig signal om at markedet kan være på vei opp igjen.

 

Flat dollar

Dollarkursen er omtrent uendret i forhold til de fleste valutaer fredag.
Dermed er det en forsiktig oppgang i råvareprisene – gullprisen holder seg rundt 1090 dollar per unse.

Torsdag gikk gullprisen til ny historisk toppnotering på 1098 dollar per unse.
Om økonomien er i så dårlig forfatning at folk bør veksle sparepengene sine om til fysisk gull, får man selv vurdere.
President og sjefstrateg Peter Schiff hos Pacific Capital mener det er en god ide å kjøpe gull nå.
Det sier han i dette intervjuet med Fox Business News fra i går.

 

Drukner i gjeld

Spillerne på Casino Wall Street er begynt å tjene gode penger igjen, og Obamas folk er klippefast i troen på at tingene er i ferd med å bedre seg.
Men blant vanlige amerikanere føles det som om økonomien bare blir verre og verre, og forskjellen mellom rike og fattige blir større og større.
Slik er det også, sier forfatteren Les Leopold, som har skrevet boken “The Looting of America“. Slik er det alltid i økonomiske krisetider, hevder han.
Leopold tror Obama vil få store problemer med å gjennomføre den reformen i finansmarkedet som han planlegger, sier den amerikanske forfatteren i dette intervjuet med RussiaToday.

Dollar Chaos And Gold Rush

In Financial Markets, International Econnomic Politics, Views, commentaries and opinions on 05.11.09 at 01:48

The speculative carry-trade in dollar is intesifying as investors can borrow dollar at a negative interest rate of 20%. Wendsday the dollar is diving as sharp as it was climbing yesterday. The price of stocks and other asset are getting adjusted again, the price of gold reach its the historic level of 1097 dollar per ounce. Then Mr.Bernanke throws Wall Street a curve ball…

“The two possible scenarios include another fall in asset prices sometime in 2010 or a bond market crash down the line when easing is kept for too long.”

Wolfgang Munchau

(Article in Norwegian)

aheliomoneydrop.jpg

 

Valutaspekulasjonen intensiveres etter at investorene nå kan låne dollar med negativ rente på 20 prosent. Onsdag faller dollarkursen like kraftig som den steg tirsdag. Aksjekurser og råvarer justeres opp. Gullprisen går over 1090 dollar. Men så får Wall Street seg en overraskelse…

 

Ifølge dr. Nouriel Roubini er oppgangen i aksjer, råvarer og eiendom drevet av en massiv carry-trade i dollar.

Investorer kan nå låne dollar til en realrente på minus 20 prosent. Med andre ord; de får betalt for å låne penger!

Roubini kaller den nye dollarspekulasjonen for “The Mother of All Carry Trades”, og sier en “wall of liquidity” er i ferd med å skape en monster-boble i finansmarkedet.

Gratis dollar blir investert i andre, og lang mer risikable, instrumenter som igjen belånes (leverage) for å gjøre enda større investeringer.

Selvforsterkende

En stadig svakere amerikansk valuta har en selvforsterkende effekt på myndighetenes pengepolitiske lettelse, hevder Roubini som tror dette kommer til å ende med en smell uansett hva som gjøres.

“If there is no forex intervention and foreign currencies appreciate, the negative borrowing cost of the carry trade becomes more negative. If intervention or open market operations control currency appreciation, the ensuing domestic monetary easing feeds an asset bubble in these economies.” 

Han argumenterer med følgende:

• Dollarkursen kan ikke falle til 0. På et tidspunkt må lånekostnaden stabiliseres.

• Federal Resrve kan ikke holde volatiliteten i sjakk for alltid.

Federal Reserve kan komme til å stramme inn pengepolitiken hurtigere enn mange regner med.

• Den politiske risikoen kan utløse en flukt mot sikkerhet. (“The longer and bigger the carry trades and the larger the asset bubble, the bigger will be the ensuing asset bubble crash. The Fed and other policymakers seem unaware of the monster bubble they are creating.”)

Dette intervjuet med dr. Nouriel Roubini ble sendt på CNBC onsdag formiddag:

Gullrush

Den voldsomme prisøkningen på gull indikerer at mange investorer allerede er begynt sin flukt mot sikkerhet.

Gullprisen har onsdag nådd ny historisk toppnotering med 1097,51 dollar per unse.

Også andre råvarer som olje stiger i pris på grunn av fallende dollarkurs, noe som igjen sender råvarerelaterte aksjer på børsen rett opp.

Men det er flere ting som driver gullprisen i tillegg til spekulasjon med lånte dollar.

Tillitskrise

Den voldsomme interessen for gull signaliserer også manglende tillit til både det fundamentale pengesystemet, myndighetene og sentralbankene.

Gull regnes først og fremst som en forsikring mot endringer i valutakursene (både inflasjon og deflasjon) samtidig som det er den ultimative forsikring mot økonomisk kollaps.

Det meldes om en eksplosiv økning i etterspørselen etter fysisk gull blant privatpersoner og småsparere.

I tillegg er land som Kina og India i ferd med å bygge opp sine gullreserver etter hvert som de vestlige lands sentralbanker bygger ned sine.

Tirsdag ble det kjent at India har kjøpt halvparten av de drøyt 400 tonn som Det Internasjonale Pengefondet, IMF, har lagt ut for salg for å kunne finansiere krisehjelpen til blant andre øst-europeiske land.

BBC melder at Kina i hemmelighet har økt sine gullreserver kraftig den siste tiden.

Offisielt har Kina per september 2009 1054 tonn gull i reserve. Det spekuleres i at Kina vil kjøpe de resterende 200 tonn som IMF skal selge.

Det er likevel ikke sentralbankenes interne gullhandel som skaper ustatiliteten. Det er den spekulative handelen fra de store profesjonelle investorere, de globale bankene og sine hedgefond.

(Gold: It’s All About the Dollar and (Yes Dr. Roubini), Inflation.)

Ute av kontroll?

Flere økonomer stiller spørsmål om verdens sentralbanker er i ferd med å miste kontrollen over pengemarkedet.

Det kan synes som om sentralbankene har satt seg i en situasjon hvor ikke er mulig å redusere pengetilførselen til bankene uten at det medfører en ellerannen form for krakk i markedet. 

• IMF: “Private sector credit continues to decelerate but public borrowing needs are not slowing at the same pace thus giving rise to a financing gap in the future which may require further asset price adjustments or continued central bank support.” 

• Andrew Hunt Economics: “All those banks loading up on subsidized Treasuries and MBS might get caught on the wrong side of things when interest rates rise.”

Paul McCulley (PIMCO): “The time has come to begin paring exposure to risk assets, and if their prices continue to rise, paring at an accelerated pace.”

• Alan Meltzer: “Don’t be fooled by the bond market rally. Banks are holding prices down because they can buy Treasurys with free money from the Fed.”

• Comstock Partners: “We don’t believe that the U.S. massive stimulus programs and money printing can solve a problem of excess debt generation. If this were the answer Argentina would be one of the most prosperous countries in the world.” 

• Wolfgang Munchau: “We should not see inflation and deflation as opposite scenarios, but as sequential ones. We could be in for a period of extreme price instability, in both directions, as central banks lose control. The two possible scenarios include another fall in asset prices sometime in 2010 or a bond market crash down the line when easing is kept for too long.”

 (RGM Research Note)

Desperat Bernanke?

Den amerikanske sentralbanken, som har avsluttet sitt regulære to-dagers møte onsdag, kan komme til å tappe finanssystemet for 1 000 milliarder dollar innen mars neste år.

Det kommer frem i referatet fra et parallelt møte i Finandepartementet.  

Referatet fra møtet i The Treasury Borrowing Advisory Committee Of the Securities Industry and Financial Markets Association kan du lese her.

Federal Reserve opplyser at renten vil holdes lav på ubestemt tid, og at FED fortsatt vil gjøre støttekjøp i markedet for å stabilisere.

Men omfanget av støttekjøpene blir imidlertid redusert.

Les hele uttalelsen fra US Federal Reserve her.

Pressemeldingen fra Ben Bernbanke kom like før børsslutt. Det kom som en overraskelse på markedsaktørene som ikke hadde ventet noe som helst fra FED ennå, men håpet på en uttalelser som ga noen signaler om hvordan sentralbanken har tenkt å komme seg ut av klemma.

Uansett hva den amerikanske sentralbanken foretar seg vil det påvirke hele det globale markedet.

Det førte til umiddelbar kaos på Wall Street.

I den elektroniske etterhandelen var de automatiske forex-robotene totalt forvirret. Både aksjekurser, valutakurser og råvarepriser svirret opp og ned, før det meste tok retningen nedover.

Valuta: USD/JPY:

 usdjpy_slutt.gif

Aksjer. Dow Jones Industrial:

dow_slutt.gif

Gullprisen:

gull_slutt.gif

 

Gull til $ 2300?

Det høyeste estimatet på gullprisen for 2010 er 2 300 dollar per unse.

Men det finnes også dem som mener gullboblen vil sprekke og prisen falle ned mot 600 dollar per unse.

La oss kikke på de tekniske indikatorene i øyeblikket.

Relative Strength Index:

gull_rsi.jpg

RSI viser en klart stigende tendens den siste halvannen uke.

On-balance Volume:

gull_obv.jpg

OBV-indikatoren viser at salgspresset har økt den siste uken. Det kan indikere en høy grad av spekulativ (kortsiktig) handel. 

Money Flow Indicator:

gull_money-flow.jpg

MFI bekrefter at pengestrømmen i gullmarkedet er blitt større den siste uken.

Momentum Indicator:

gull_momentum.jpg

Gull har hatt stigende momentum siden i sommer.

Bull vs Bear Force:

bullbear_gull.gif

I løpet av den siste uken har Bull-kreftene (rødt) blitt sterkere, mens Bear-kreftene har blitt svakere.

Det er vanskelig å konkludere med annet enn at gullprisen vil fortsette opp – i hvert fall på kort sikt.

Men alt kan skje i dagens fullstedig uberegnelige marked.

Wall Street: Borderline Insanity

In Financial Markets, Views, commentaries and opinions on 25.10.09 at 18:29

The majority of the Wall Street players seems to have developed a form of paranoid schizofrenia. One day the outlooks are euforistic and the excubreance overwhelming, the next the fear is nearly paranoid with the end of the nation as a worst case scenario.

People actually risk money not to be thought stupid.”

Art Cashin

 (Article in Norwegian)

 wall_street_peker.jpg

 

 

Galskapens grenseland

Mange aktøer i det amerikanske aksjemarkedet synes å ha utviklet en form for paranoid schizofreni. En dag er fremtidstroen euforisk og begeistringen overveldende, neste dag er den preget av paranoid frykt med nasjonens undergang som worst-case scenario.

 

 

Etter å ha nådd et nytt toppnivå for året mandag, avslutter det amerikanske aksjemarkedet uken med et fall på 1,2 prosent.

Den såkalte fryktindikatoren – volatilitetsindeksen vix – spretter opp 10 prosent, alle de bedre-enn-forventet-resultatene er plutselig ikke så oppmuntrende lenger.

Av 138 selskaper som la frem sine tall denne uken, var det bare 20 som gjorde det dårligere enn forventet.

Det få steder hvor hukommelsen er kortere enn i aksjemarkedet, så det kan være greit å minne om at kvartalstallene i samme periode i fjor var gjennomsnittlig 19 prosent bedre, ifølge beregninger som Bloomberg har gjort.

Men humørsvingninger er vi blitt vant til.

New York Stock Exchange fremstår som et nedlagt fabrikklokale hvor det avholdes ukelange raveparties med jevne mellomrom. 

– Det er en drakamp mellom masse penger som ser etter en mulighet å gå inn i markedet, og bekymringer for at denne bevegelsen er strukket for langt. Det er schrizofenien du ser i markedet nå, sier andministrerende direktør Jon Merriman hos Merriman Curhan Ford til The Wall Street Journal. 

Trendskifte?

Flere tekniske indikatorer viser at den underliggende trenden har vært negativ siden 5.oktober, selv om markedet har steget helt frem til nå.

Relative Strength Index

s6p500_rsi.gif

On-balance Volum

s6p500_obv.gif

Momentum

s6p500_momentum.gif

 

Mystisk dollarstyrkelse

Dollarkursen styrker seg betraktelig fredag og er trolig en av flere faktorer som trekker aksjekursene ned.

Men hvorfor dollaren plutselig snur opp igjen er det ingen som er helt sikker på.

Det er ingen nevneverdige dollarpositive nyheter, snarere tvert i mot.

Et av verdens største investeringsselskaper – Lazard – opplyser i en pressemelding at de vil skifte ut valutaen som fondes andeler handles i fra dollar til pund.

Lazard forvalter verdier for over 50 milliarder dollar.

I tillegg vil selskapets fond skifte ut referanseindeksen fra den amerikanske Standard & Poor’s 500 til MSCI World Index, melderBusinessWire.

Her er Lazards offisielle begrunnelse:

“In response to comments from a number of shareholders and potential investors in the Fund about the liquidity of the Fund’s shares, the Board, having consulted with the Fund’s brokers, Arbuthnot Securities, believes that having a larger number of shares in issue with a lower share price than at present and changing the currency in which the shares are traded from US dollars to Sterling, should assist in improving the marketability and liquidity of the Fund’s shares and support the attraction and retention of a diverse shareholder base.”

Men dollarkursen går likevel rett opp:

usdjpy.gif

 

Noen analytikere mener den amerikanske valutaen har støtt på et teknisk motstandsnivå – et slags gulv.

Mens andre er overbevist om at ikke-amerikanske sentralbanker er i markedet og kjøper dollar for å hindre at deres egen lokale valuta blir for sterk.

Fryktens idioti

Det er mange som snakker om grådighet og frykt i markedet.

Men det er er også dem som mener frykten er den eneste drivkraften. 

Ifølge Wall Street-legenden Art Cashin som har vært i meglerbransjen i cirka 50 år, hvorav de 20 siste som gulvmegler på NYSE for storbanken UBS, er det frykten for å skille seg ut, og muligvis dumme seg ut, som er den aller største motivatoren blant investorene.

“We talk about fear and greed and supposedly the fear of losing money. Let me tell you, in doing this nearly 50 years, one of the most powerful fears and motivators of people in Wall Street is the fear of being thought stupid. People actually risk money not to be thought stupid.”

“Bedervet mat”

Cashin er en av de få som har vært noenlunde edru under hele den vanvittige oppturen på over 60 prosent siden mars i år.

Fremdeles er han skeptisk,

Han forteller i dette litt lengre intervjuet med CNBC at selv om det kan være litt vanskelig å ikke la seg rive med av entusiasmen, så har han en sterk følelse av at amerikanske verdipapirer er “bedervet mat” (tainted food).

“And I will tell you this, there is nothing more painful — ideologically and psychologically — than being at a banquet thinking that the food is tainted and watching everybody else have a grand old time. It can be a little tough. But if you have strong suspicions about the food, you may feel better than they do in a day or so.”

Her er flere kloke ord fra en som vet hva han snakker om:

 Conversation with Art Cashin. Part 1.

Conversation with Art Cashin. Part 2.

Conversation with Art Cashin. Part 3.

(Art Cashin is the Director of Floor Operations for UBS Financial Services at New York Stock Excange, and a regular markets commentator on CNBC). 

 

 

”The Master of Money”

In Financial Markets, International Econnomic Politics, Views, commentaries and opinions on 10.10.09 at 12:57

 

Gerald Celente1

 

 

 

gullkrone_engelsk2

 

 Prisen på gull har på kort tid nådd sitt høyeste punkt noensinne , samtidig har vedien av amerikanske dollar har falt kraftig. 

Selv om valutakurser og gullpris ikke har noen direkte sammenheng lenger, sies det at den som kontrollerer gullet, kontrollerer pengene.

 

Prisen på gull har denne uken nådd sitt høyeste nivå noensinne på rundt 1060 dollar per unse.

Gullprisen er et av de eldste barometrene på sikkerhet og stabiliteten i verden.

gullprisen_historisk

 

 

 

 Den har steget jevnt og trutt siden årtusenskiftet, men har fått ekstra fart i det siste etter at dollarkursen har inntatt en nærmest fritt-fallposisjon.

Det er ikke uvanlig at prisen på råvarer som prises i dollar, både olje, metaller og landbruksprodukter,  svinger i takt med dollarkursen.

 

 

Men mye tyder på at andre forhold også spiller inn.

John B. Robinson 2 

Høyt blodtrykk og panikkangst

 

Ifølge analytikerne flytter forvalterne verdier i dollar og dollarrelaterte verdipapirer over i gullmarkedet hver gang dollaren svekkes. Det er et slags sikkerhetstiltak.

greenspan1

Ukens dramatiske dollarfall ble utløst av en artikkel i avisen The Independent om at flere land planlegger å løsrive oljeprisen fra dollarkursen.

Men et slikt scenarioet nærmest utenkelig i overskuelig fremtid fordi konsekvensene vil bli for store og kostbare, og gjennomføringen for komplisert.

Investorene synes å reagere som en gjeng hysteriske småsparere med høyt blodtrykk og panikkangst.

John B. Robinson

Men markedene styres i dag hovedsaklig av datamaskiner – også kalt ”robottradere” – som kan utføre millioner av transaksjoner på brøkdelen av et sekund.  Storbanker og hedgefond bruker i tillegg kompliserte dataprogrammer som i hovedsak handler opsjoner og andre derivater på bakgrunn av avanserte matematiske formler.

Handlen foregår kontinuerlig, og sørger for at pengene til en hver tid flyter dit hvor de kaster mest av seg.

Dessuten er det alltid en andel rene spekulanter; investorer som vanligvis ikke er i gullmarkedet, men som kaster seg på bølgen etter hvert som nyhetsoverskriftene blir større.

Det er slikt det blir rally av.Christopher Columbus

 

”The Masters of Gold”

De store bevegelsene i gull og dollar har gitt nytt liv til gamle konspirasjonsteorien og at det eksisterer en hemmelig avtale mellom sentralbankene for å kontrollere gullmarkedet.           

Selv om valuta ikke lenger har gullverdien som referanse, har det edle metallet en viktig funksjon i verdensøkonomien.

Ifølge den såkalte ”Exter-modellen” er gull selve grunnlaget i vårt likviditets- og kredittsystem.

John_Exter_model

Nylig fant en forsker en kopi av et tidligere hemmeligstemplet  telegram til det amerikanske innenriksdepartementet i arkivene til den amerikanske sentralbanken.

Det er uklart hvem telegrammet er fra. Det er datert mars 1968, like før opprettelsen av Det Internasjonale Pengefondets elektroniske valuta SDR, (Special Drawing Rights).

”If we want to have a chance to remain the masters of gold an international agreement on the rules of the game as outlined above seems to be a matter of urgency”

Her er en elektronisk kopi av telegrammet (som ført ble publisert på nettstedet www.zerohegde.com),

Sentralbanksjef Arthur Burns skriver i et brev til president Gerald Ford i 1975 der han påpeker at hvis ikke Federal Reserve kan kontrollere gullprisen vil det ”easily frustrate our efforts to control world liqudity”.

Dette brevet er også nylig blitt nedgradert fra “hemmelig”- her er en elektronisk kopi.

Det er ingen hemmelighet at verdens sentralbanker har avtaler om hvor mye av sine gullreserver de kan selge. Det handler om prisstabilitet som er sentralbankenes fremste oppgave.

Men alt hemmeligholdet rundt gullbeholdningene øker grunnlaget for misteksomhet og spekulasjoner.

Denis Kearney

Kalde fakta

Når det gjelder den siste tidens prisstigning har trolig følgende forhold  – foruten dollarsvekkelsen –  betydning.

  • 80 prosent av gullmarkedet er papir. Det vi si; kontrakter om fremtidig levering.

 

 

  • Sentralbankene har fornyet den såkalte Central Bank Gold Agreement (CBGA) der det avtales  at 2 000 tonn gull skal selges i den neste femårsperioden.

 

  • Det Internasjonale Pengefondet, IMF, skal selge 403 tonn gull, cirka 12,5 prosent av sin beholdning for å finansiere krisehjelp til fattige land. Salget startet samtidig som den nye CBGA-avtalen trådte i kraft, 27.september.

 

  • Onsdag meldte The United States Mints at de stanser produksjonen av samlemyntene “American Eagle Gold” og “Silver Bullion Coin” på grunn av unormal stor etterspørsel.

nye gullfunn

 

 

 

Jeffrey SachsPrisskvis

 

Når bare 20 prosent av gullmarkedet består av fysisk gull, er det ikke så rart at gullforhandlere løper til ”butikken” så snart det kommer nye forsyninger.

Hvis de ikke kan levere gullet de allerede har solgt, kan tapene bli enorme.

Det er den samme mekanismen vi ser i aksjemarkedet når shortselgere må kjøpe tilbake aksjer de har lånt for å dekke sine forpliktelser. Etterspørselen øker og kursene spretter i været.

De store svingningene i valuta- og råvaremarkedet under finanskrisen viser svakheten ved dagens pengesystem som baserer seg på tilliten til at de enkelte nasjoner er i stand til å betjene sin gjeld.

Økningen i gullprisen illustrerer en sterkt fallende tillit til dagens pengesystem som består av over 90 prosent såkalte fiat-penger – det vil si; elektroniske, ikke-fysiske, penger, skapt ut av løse luften.

Sextus Propertius

 

 

 Gullstandarden

 

Flere har tatt til orde for å gjenninnføre gullstandarden for å stabilisere valutamarkedet. Men forslaget er så langt blitt blankt avvist av sentralbanker og politiske ledere som mener det er for kostbart og vil føre til økt spekulasjon. 

Professor Lawrence White ved University of Missouri–St. Louis la i fjor frem en forskningsrapport som viser at et pengesystem knyttet til gullverdien over tid er mer stabilt enn dagens fiat-system.

Han understreker at ingen av de to systemene er perfekte, men når det gjelder å begrense veksten i pengemengden (som er mye av årsaken til finanskrisen) vil gjeninnføring av gullstandarden være et effektivt virkemiddel.

Ifølge historieprofessoren vil USA være det eneste landet som vil tape på å innføre gullstandarden igjen.  

greenspan2

 

  

 Symbolisme

 

Uansett hvilke økonomiske terorier man slår i bordet med, vil gull alltid hatt en unik status blant oss mennesker.

I mange tusen år har det vært akseptert som betalingsmiddel. Metallets renhet, kvaltitetskontroll og håndfaste måling i karat, gjørt at gull er et sterkt symbol på sannhet, frihet og trygghet.

Ralph Waldo Emerson 2

 

Dette er trolig enda en menneskelig faktor som økonomer har undervurdert.

Dagens økonomiske krisen handler om tillit – før tilliten til finanssystemet er gjennopprettet vil vi ikke komme ut av problemene.

Det er neppe noen som kan kalle seg ”Masters of Gold” i dagens datastyrte, kompliserte marked, men gull i seg selv fremstår igjen som ”The Master of Money”.

John L. Motley