econoTwist's

Archive for November, 2009|Monthly archive page

UniCredit: Double Dip and Oil Shock

In Financial Markets, International Econnomic Politics, Views, commentaries and opinions on 30.11.09 at 01:50

Uni Credit makes a broad analysis of the world economy in their latest issue of Friday Note.  The Italian bank sees a U.S. GDP of only 1,0 % first half of 2010, the Eurozone economy will soon make a doble dip, and the prise of oil will rise shaply above 100 dollar a barrel towards 2011.  GDP in industrialized countries will contract by 3½% this year, according to the analysis. Next year, the industrialized countries will post only modest growth.

“For the first time since World War II, global economic activity will, however, fall 1.1% on average for 2009, weighted for purchasing power parities. At market exchange rates, the decline is even twice as strong. For 2010, we expect real GDP to rise 2.9% on a PPP basis. That is, however, clearly below trend.”

UniCredit Market & Investment Banking

Some highlights:


* The US economy exited the worst recession since WWII in 3Q 2009. Real GDP showed pretty robust growth in the summer months of 3% (annual rate). But that is merely “borrowed” growth. We expect an expansion of “only” 1% for the first half of 2010. Support of private consumption is still missing for a self-sustaining upswing. The recovery will, therefore, be W-shaped.”


*  “The Fed is now pursuing a Quantitative Easing Policy. Since the economic upswing should not be sustainable, the US central bank will likely adhere to its current ultra-expansionary monetary policy well into next year. But it could start to tighten verbally at the turn of the year.”


* “Similar to the US, the upswing is not likely to be sustainable. The initial V should soon become a W. On average for 2009, real GDP will nevertheless contract by a whopping 4%. And growth of 0.8% in 2010 is attributable partly to a statistical overhang.”


* We expect oil prices to remain relatively high in the next two years. For 2010, we are raising our estimate for the average price for the year from USD 75 to USD 85 per barrel. For 2011, we expect an average oil price of USD 105 per barrel. As a result, the oil price would reach a higher average for the year than in 2008 (USD 99).


 

Study the full report here:

Advertisements

Dubai: "A Change of Scenery"

In Financial Markets, International Econnomic Politics, Views, commentaries and opinions on 29.11.09 at 16:09

The Dubai collaps marks a change of scenery in the financial crisis that’s been lasting for over a year. It’s being compared with the Lehman collaps, and signals new times with new problems. Here’s a collection of the most resent analysis of the situation i The United Arabic Emirates from the worlds leading experts at Goldmans Sachs, Barclays, Standard & Poor’s, Danske Bank, and others. 

 

“Dunai’s default will have serious implications for the global risk trade, especially in emerging markets. Thus far at the time of the writing of this report, the risk trade has begun unwinding with Asian markets having taken a huge hit and S&P futures down over 40 points.”

The Firecracker Report

(Article in Norwegian, links to analysis in English.)

greek-tragedy-and-comedy-masks.jpg

Krisen i Dubai markerer et sceneskifte i den økonomiske krisen som har pågått i over ett år. Dubai-kollapsen blir sammenlignet med Lehman-konkursen , og varsler nye tider med nye problemer. Her er de siste analysene fra Goldman Sachs, Barclays, Moody’s, Paul Krugman, Danske Bank, m.fl.

 

New York Stock Exchange aktivert fredag regel nr.48 i børsforskriftene som gir børsen lov til å stanse handelen i enkeltaksjer eller i hele  markedet dersom volatiliteten blir for stor.

rule-48_0.jpg

NYSE aktiverte regel 48 fire ganger i 2008 (22. og 23. januar, og 11. mars), men den eneste gang den ble brukt var etter kollapsen i Bear Stearns 17. mars i fjor.

Selv om det amerikanske aksjemarkedet var stengt fredag, hoppet volatilitetindeksen VIX over 20 prosent.

Det er bevegelser i rente- og valutamarkedet.

Japanske yen stuper, mens euro styrkes markert.

Prisen på Credit-default Swaps, som brukes for å forsikre statlige gjeldspapirer, på full fart opp i land som Hellas, Latvia og andre som har stor offentlig gjeld og svak økonomi.

Hva som skjer når markedene åpner mandag vet ingen.

Vi får de første signalene når handelen starter i Asia natt til mandag.

(I tilfelle: Her er linken til New York-børsens ”circut breaker”

Tredelt problem

Situasjonen er stadig like uklar etter at nabo-emiraten Abu Dahbi delvis har trukket tilbake sitt løfte om krisehjelp til Dubai.

Problemet er – som Bank of America påpeker – tredelt:

  • Hvem skylder hvor mye til hvem?
  • Når kan man forvente at lånene blir betalt?
  • Hva skjer om de ikke blir betalt?

Analytikere over hele verden sitter i øyeblikket med sine modeller og tabeller for å finne ut hva dette vil medføre og som kan bli worst case scenario.

Vi har samlet noen av de siste analysene og kommentarene fra noen av verdens fremste eksperter.

Her kan du studere dem en etter en.

Siste analyser og kommentarer:

Barclays

–          Nyheten om betalingsproblemer i Dubai kommer som en overraskelse og har fundamentalt endret vårt markedssyn, skriver den britiske storbanken.

”Surprise, surprise”

Paul Krugman

”Dubai or not Dubai”, skriver økonomiprofessor og Nobelprisvinner Paul Krugman på sin blogside i New York Times.

Spørsmålet er hvor mange andre ”Dubai-er” det er blant de sju arabiske emiratene.

”Rashomon in the desert”

Moody’s

Kredittvurderingsbyrået Moody’s reagerte umiddelbart med å nedgradere både de statige og private verdipapirene i Dubai.

Moody’s peker på at mange virksomheter og prosjekter er avhengig av statlige midler.

”Moody’s downgrades Dubai GRI ratings”

Standard & Poor’s

“In our view, such a restructuring may be considered a default under our default criteria, and represents the failure of the Dubai government (not rated) to provide timely financial support to a core government-related entity.”

“Several Dubai Government-Related Entities Downgraded And On Watch Negative Following Debt Restructuring Announcement”

Danske Bank

–          Dubai signaliserer først og fremst et sceneskifte – et skifte som for aksjemarkedet består av nytt focus på bankenes utlånstap etter kreditthjelpen og bankboomen i 2009, skriver Danske Bank.

Sjefanalytiker Morten Kongshaug mener banktapene vil fortsette å vokse utover i s009, og kanskje inn i 2011.

“A Greek tragedy in Dubai”

The Firecracker Report

Risikoanalytikerne som blogger på nettstedet ”The Firecracker Report” har følgende konklusjon:

“DUBAI‟s default will have serious implications for the global risk trade, especially in emerging markets. Thus far at the time of the writing of this report, the risk trade has begun unwinding with Asian markets having taken a huge hit and S&P futures down over 40 points. Given that stock and commodity markets were already feeling heavily overbought, coupled with this crisis, markets could be in for a severe correction (unless of course Dubai announces a rescue plan for bondholders on Monday – unlikely in our opinion). It will be interesting to watch how far the U.S. Dollar index rallies in the coming days – whether it breaks above its 50 day moving average of 76. That will be a key indicator of the extent of the dollar carry trade. A lot of short dollar players could be in for a nasty squeeze.”

“Dubai Default Examined: Serious Implications for the Global Risk Trade, Especially in Emerging Markets”

Goldman Sachs

Goldman Sachs nevner ikke Dubai sin ukentlige analyse til sine kunder.

Men banken skriver at den venter fortsatt oppgang i det europeiske aksjemarkedet, men svakere enn den har vært til nå.

Sentimentet er mest positivt for basisråvarer, og dårligst for teknologisektoren.

Goldman Sachs anbefaler følgende strategi i kommende uke:

” Defensives beat cyclicals; large cap beat small cap; growth beat value.”

“Europe Weekly Kickstart”

Mulighetene for at det blir en ”kickstart” på kommende børsuke er absolutt tilstede.

The Relative Reality

In Financial Markets, International Econnomic Politics, National Economic Politics, Views, commentaries and opinions on 28.11.09 at 20:21

Norways leading bank DnB NOR resently made a statement saying that my desciption of their Balitc daugher bank as a “lab rat” for strucured finance, hidden from the balance sheet so no one can estimate the real risk in the bank’s system, is an allogation that is “not grounded in reality”.  I guess the reality also is relative.

“It is our view we are still in the situation where a lot of losses haven’t been disclosed. How much is a difficult assessment, but let’s say something which is close to half of it.”

Dominique Strauss-Kahn

(Article in Norwegian, links to sources in English)

relativ-realitet.gif

DnB NOR mener at beskrivelsen av bankens virksomhet i Baltikum som en prøvekanin for kompliserte finansprodukter, regnskapsmessig skjult som fører til at ingen kan vurdere risikoen, er en påstand uten fotfeste i virkeligheten. Men virkeligheten er relativ.


IMF-sjefen Dominique Strauss-Kahn hevder at bankene skjuler 50 prosent av tapene i sine regnskaper.

I et eksklusivt intervju med den franske avisen Le Figaro denne uken deler IMF-sjefen Dominique Strauss-Kahn sine bekymringer omkring finanskrisen, som åpenbart ikke er over.

strauss-kahn.jpgHan sier at finanskrisen er ”nesten under kontroll”, selv om bankene har en lang vei å gå før de har ryddet fullstendig opp i sine regnskaper. Og en opprydding i bankregnskapene er en forutsetning for at krisen kan avblåses og verden vende tilbake til bæredyktig økonomisk vekst, ifølge Strauss-Kahn.

– Det er fortsatt store tap som ikke er avslørt. 50 prosent kan fortsatt være skjult i regnskapene, sier han og legger til at andelen er høyere i Europa enn i USA.

–          Tidligere bankkriser, inkludert den japanske, viser at det ikke er mulig å skape sunn og bæredyktig økonomisk vekst uten en fullstendig rengjøring av bankenes regnskaper, fastslår IMF-sjefen.

2 eller 4 tusen milliarder?

Siden finanskrisen slo inn i 2008 har det globale bankvesenet skrevet ned verdier og bokført tap for om lag 1200 milliarder dollar.

I IMF-rapporten om finansiell stabilitet fra oktober skriver organsiasjonen at ytterligere tap på rundt 1500 milliarder dollar gjennstår å bokføres.

Det betyr at banktapene etter finanskrisen vil komme opp i størrelsesorden 2700 milliarder dollar –  eller cirka 15150 milliarder kroner.

nouriel_roubini.jpgProfessor Nouriel Roubini har beregnet de samlede banktapene til å ende rundt 3600 milliarder dollar.

Usikkerheten rundt tapsanslagene illustrere IMF-sjefens poeng; før bankene legger alle kortene på bordet når det gjelder potensielle tap, kan ingen si at krisen er over.

Yo-yo-effekt?

Sjeføkonomen til Goldman Sachs, Jan Hatzius, påpekte i en analyse allerde i januar at bankene fortsatt vil være under stort press som følge av økende utlånstap

imf_tapsanslag.gifPå det tidspunktet estimerte Hatzius de totale globale nedskrivningene til 1200 milliarder dollar og ble ansett for å være pessimistisk.

I analysen advarer han mot en økonomisk ”yo-yo-effekt”, der problemene i finansnæringen slår inn i realøkonomien med økt arbeidsledighet, lavere privat forbruk og økende mislighold på alle typer lån.

Det vil i sin tur slå tilbake i finansnæringen, advarte Hartzius.

Det er tegn som tyder på at det kan skje i årets siste kvartal.

Bankstress på rekordnivå

Den foreløpige stressindeksen for tredje kvartal fra Institutional Risk Analytics, IRA, viser at stressnivået i banksystemet er mer enn doblet fra andre kvartal.

ira_stress_index.jpg

IRA Preliminary Bank Stress Grade Distributions er nå 7,46 poeng, mot 3,11 poeng for tre måneder siden.Stressindeksen – som baserer seg på kvaliteten av bankenes låneporteføljer – er nå tilbake på rekordnivået fra høsten 2007.De amerikanske bankene har gjeldspapirer for 4450 milliarder dollar som IRA gir den laveste karakteren ”F” –  en økning fra 2784 milliarder i andre kvartal.

 

Om karakteren ”F” sier risikoanalytikerne:

“Stress levels at the extreme range above industry average. At this degree of stress, one or more of the key elements of the business model has reached failure mode. What concerns exist are probably already public.”

Når det gjelder fordelingsforholdet mellom de sikre papirene med karateren ”A” og dem med ”F”, har det økt fra 1,82 til 2,26 fra andre til tredje kvartal, og viser at bankene er i ferd med å ta betydelig større risiko.

Sikringsfond konk igjen

Det amerikanske sikringsfondet FDIC opplyser torsdag at det har gått tomt for penger – for andre gang i år.

FDIC garanterer for privatpersoners bankinnskudd med inntil 250 000 dollar.

Forklaringen på dette kan lett observeres i Institutional Risk Analytics sine EAD-beregninger.

EAD (Exposure At Default) viser bankenes tapseksponering i prosent av størrelsen på de samlede innskuddene i FDIC.

  • Citigroup: 200%
  • JP Morgan: 140%
  • Bank of America: 110%
  • Wells Fargo: 50%

Gjennomsnittlig EAD for banker med mer enn 10 milliarder dollar i egenkapital er 70%

eda.jpg

Nytt ”sort hull”?

Indikatorene ovenfor er utarbeidet på gunnlag av bankenes offisielle ”on-balance” regnskapstall.

IRA (som onsdag fikk jobben med å utføre beregningene for det nye kredittvurderingsbyrået som skal opprettes under det amerikanske børstilsynet, SEC), mener imidlertid at risikoen og tapspotensialet i banksystemet er enda større.

Årsaken er en økende bruk av ”off-balance”-produkter, finansielle instrumenter som er så vanskelig å verdsette at de er untatt fra regnskapsreglene og trenger ikke bokføres.

einstein-relativity.jpgDe amerikanske bankenes ”off-balance”-eksponering er forsikret av The Federal Housing Administration som har et reservefond på 37 millioner dollar, men for øvrig ubegrensede midler til rådighet hos finansminister Timothy Geithner.

Ifølge IRA sine anslag har, for eksempel, Wells Fargo alene en ikke-borført kreditteksponering tilsvarende 1100 milliarder dollar, og et potensielt ekstra tap på 100 milliarder.

Reservefondet til FHA risikerer å bli et nytt ”sort hull” for amerikanske skattebetalere.

Ute av balanse

De to finansprofessorene Edward J. Kane og James F. Cleary ved Boston College skriver i en artikkel publisert av The Networks Financial Institute of Indiana State University at roten til finanskrisen er myndighetenes vanskeligheter med å overvåke og kontrollere produksjon og distribusjon av nye finansielle produkter.

in-debt-we-trus.gif

Grunnlaget ble lagt da den deregulerende finansloven Financial Modernization Act of 1999, GLBA,  ble vedtatt, hevder finansprofessorene.

“The financial crisis is the product of a regulation-induced short-cutting and near elimination of private counterparty incentives to perform adequate due diligence along the chain of transactions traversed in securitizing and re-securitizing risky loans.”

Kjapt oversatt: Ansvaret ble pulverisert

Relative realiteter

–          Den reguleringsdrevne innovasjonen i finansnæringen søker hvileløst å overgå tilsynsmyndighetenes monitorteknologi og metoder for å kontrollere hor mye risiko institusjonenene tar, skriver Kane og Cleary.

Den eneste måten å forhindre dette på er å gjøre banksjefene ansvarlig for konsekvensene av de kontraktene de inngår og produktene de selger.

Men ettersom DnB NOR ikke ser noen problemer eller risiko med verken ”cross-border-funding” eller ”off-balance”-regnskaper, så skulle Rune Bjerke være trygg.

At han ikke vil gi noen skarve millioner til privatkunder som har tapt alle sparepengene sine på bankens smarte oppfinnelser, har selvsagt ikke noe med saken å gjøre.

Realitetene er vel som alt annet – relativt.

truth-banner.jpg

More Billions Lost In The Baltics

In Financial Markets on 27.11.09 at 18:38

The German bank holding company NORD LB reports increased losses related to their activity in the Baltic countries. In the nine first months of 2009 the losses totals amount to 549 millions euro.  158 millions is caused by the baltic operations in DnB NORD in third quater, after 110 millions in writedowns in Q2. In addition NORD LB has lost almost a billion euro on its shipping portfolio, and set aside another 130 millions to cover more potetial shipping losses.

“It is unclear whether the bank will end the year with a profit, especially since it also shows a 60%  increase in loans with very high risk in the third quarter.”

Stefan Best

(Article in Norwegian, link to original article in German, google translation in English)

dnbnord_riga.jpg

DnB NORs partner i Baltikum – NORD LB – skriver ned ytterligere 1,4 milliarder kroner som følge av stadig større tap i den felles eide banken DnB NORD.

 

Det melder det tyske Handelsblatt.

Tyske NORD LB har et foreløpig resultat på 130 millioner euro i årets ni første måneder, opplyser banken.

I samme periode økte tapsavsetningene fra 225 millioner euro til 549 millioner.

DnB NORD har påførte NORD LB et proposjonalt tap på 158 millioner euro – om lag 1,4 milliarder kroner – hittil år. Det er en øknig på 46 millioner euro fra andre halvår.

– Det er på dette stadium ikke nødvendig å reise ny kapital i DnD NORD, sier styreleder Gunter Dunkel i NORD LB.

60% flere høyrisikolån

NORD LB vil ikke gi noen prognose for året som helhet, men sier at banken forventer at 2009-resultatet vil bli positivt.

Analysesjef Stefan Best i Standard & Poor’s sier til Handelsblatt at det er “uklart” om NORD/LB vil ende opp med overskudd i år, og viser til en økning i porteføljen av høyrisikolån på 60 prosent.

NORD LB består av sju regionale banker, og minst tre av dem kommer til å få milliardtap i 2009, mener Standard & Poor’s.

Den eneste grunnen til at den tyske bankgruppen kan bokføre overskudd i år, er West LB som eies separat for å kunne skjule avslørende risikable aktiva, som ” toxische Werpapiere”, (råtne verdipapirer), skriver Handelsblatt.

Kun to eller tre av bankene i NORD-gruppen vil oppnå et positivt resultat på egen hånd.

Pluss shippingsmell

NORD LB har i tillegg 18 milliarder euro i utestående kreditt i shippingbransjen, og har så langt bokført tap på 959 millioner euro.

Dessuten er det satt av ytterligere 130 millioner euro som “risikoavsetning” knyttet til shippingvirksomheten.

Her er lenke til originalartikkelen i Handelsblatt.

(And here’s the automated translation to English by Google)

 

Related Posts:

“The Baltic Lab Rat”

“Not Grounded in Reality”

Baltic Loan Losses Could Double

ETF Investors Increase 1673%

In Financial Markets, International Econnomic Politics on 26.11.09 at 12:47

The number of investors holding EFT’s has increased by 1673% over the last 11 years, a newly published suvey shows. The compounded annual growth rate (CAGR) is about 30% during the periode. According to the survey, conducted by Barclays Global Investors, the financial crisis has made the Exchange Traded Funds extremly attractive. New regulations and demand for more transparent assets will make the EFTs even more popular in the years to come, Barclays concludes.

“During the market turmoil of 2008 investors became even more concerned about counterparty risk, transparency, liquidity and the use of derivatives and structured products. As a result, the use of ETFs to implement exposure to cash, fixed income, commodities and equity indices became more popular.”

Deborah Fuhr

(Article in Norwegian, link to original report in English)

sector-etf-model-portfolios.jpg

I løpet av de siste 11 årene har tallet på investorer i indeksfond (ETF) økt med 1673 prosent – en sammensatt årlig vekst på 30 prosent. Indeksfond brukes til å spekulere i bestemte markeder, knyttet til en bestemt indeks. ETF-ene er blitt finanskrisens mest populære investeringsobjekt.

Jo mer det svinger, jo større er muligheten for å tjene penger.

Og med en volatilitetsindeks (VIX) som har dinglet mellom 15 og 80 poeng i perioden 2002 til 2008 har det gitt store rom for å hente gevinster på kortsiktig handel.

eft_report.jpgFlest ETF-investorer finner vi i USA, England, Spania og Sveits. I sistnevnte nasjon opplyser 83 prosent av de institusjonelle investorene at de har investeringer i indeksfond, skriver Barclays Global Investors i en fersk analyse.

Barclays har studert utviklingen i ETF-investeringer i 42 land i perioden 1997 til 2008 og dokumenterer i rapporten “ETF Landscape – Annual Review Of Institutional Users Of ETFs In 2008″ en enorm vekst i bruken av disse investeringsinstrumentene.

Årlig vekst: 42%

Forvaltningsselskapene (investeringsrådgivere) er de største aktørene og utgjør 74 prosent av de institusjonelle EFT-investeringene.

Den sammensatte årlige veksten (CAGR) for gruppen i den aktuelle perioden har vært 31,1 prosent.

Deretter kommer hedgefondene som nå representerer 15 prosent av ETF-andelene. Men i denne gruppen ligger CAGR (Compound Annual Growth Rate) på 42,4 prosent.

howtomakemoney_eft.jpg

I løpet av 2008 økte tallet på institusjoners som investerer i indeksfond (Exchange Traded Fund) med 12 prosent på verdensbasis, til 2926.

Å kjøpe ETF er nesten som å kjøpe en aksje. Du kjøper en andel i et fond som investerer innen en bestemt sektor eller et bestemt marked.
Et fond kan investere i råvarekontrakter, et annet i gull, et i aksjene i Standard & Poor’s 500 indeksen og et i oljeservicesektoren på på Oslo Børs, for eksempel.

Fondsandelene er notert og omsettes på de offentlige børsene på linje med andre fondsandeler.

Fondene gir investorer muligheten til å satse på bestemte sektorer eller investeringsklasser, og de forvaltes på en måte som gjør det mulig å tjene penger både på oppgang og nedgang.

Populært kriseredskap

 

etf.jpgMuligheten til å kunne satse på en generell oppgang eller nedgang i bestemte markeder har gjort ETF-ene til et av de mest populære verdipapirene som omsettes på børsene for tiden.

Deborah Fuhr, som er leder for ETF Research & Implementation Strategy hos Barclays Global Investors, skriver i rapporten:

“During the market turmoil of 2008 investors became even more concerned about counterparty risk, transparency, liquidity and the use of derivatives and structured products. As a result, the use of ETFs to implement exposure to cash, fixed income, commodities and equity indices became more popular.”

 

Liten oversikt

Det finnes ingen fullstendig oversikt over hvor mange slike fond som finnes, eller hvor mye som er investert i dem.

about_trading_system.jpgÅrsaken er ulike regnskapsregler i de forskjellige land, og i noen land kommer ETF-er inn under reglene for “off-balance-financing” og trenger dermed ikke å føres i regnskapene.

The Thomson Reuters shareholding database inneholder den beste oversikten og viser at 37 441 institusjoner hadde ETF-investeringer for 16 474 milliarder dollar ved utgangen av 2008.

Tall fra USA tyder på at ETF-investeringene kan være tre ganger så store.

Rapporterte ETTF-investeringer i amerikanske virksomheter tilsvarte ved utgangen av 2008 274 milliarder dollar, mens det akkumulerte beløpet av alle ETF-investeringer i USA er 710 milliarder.

Barclays Global Investors skriver i sin rapport at investorenes ønske om bedre innsyn, og myndighetenes ønske om bedre kontroll, trolig vil gjøre EFT-ene enda mer populære i årene som kommer.

Her er den fullstendige rapporten – “ETF Landscape” – fra Barclays Global Investors.

(Only for professional non-american investors)

  

The Evaporation of The Dollar

In Financial Markets, International Econnomic Politics, National Economic Politics, Views, commentaries and opinions on 24.11.09 at 18:30

The Dollar is taking another dive monday, and economists can no longer see a bottom for the worlds reserve currency. The latest update from Federal Reserve shows that the $920 bn of money in cirkulation now is backed by the FEDs holdings of $997 bn in toxic assets, taken from the banking system. That means that the real value of american dollars probably is close to zero. But the market kicks the dollar substansial higher, together with stocks and several commodities. Gold reach a prise of $1170 pr ounce.

“The exeeded tax credit program for first time home buyers does not provide evidence of recovery in the housing market, on the countary, it shows that the market still needs life support.”

(Article in Norwegian)   

 beeler_obama-stimulus.jpg

Dollaren er praktisk talt verdiløs. Reservene i Federal Reserve som skal garantere for dollarens verdi består nå i hovedsak av uomsettelige, verdiløse gjeldspapirer. Men markedet sender både dollarkursen, gullprisen og aksjekursene kraftig opp.

  

Ved å se nærmere på den oppdaterte oversikten fra Federal Reserve som ble offentliggjort fredag, viser det seg at verdiene som sentralbanken holder som garanti for verdien av den amerikanske dollaren nå i hovedsak består av råtne gjeldspapirer som er overtatt fra de kriserammede bankene.

Disse verdipapirene har falt dramatisk i verdi siden finanskrisen startet høsten 2008, det er fremdeles ikke mulig å vurdere hva de egentlig er verdt, de er i praksis uomsettelige og dermed også i praksis verdiløse.

Den totale mengden av amerikansk valuta i sirkulasjon er omtrent 920 milliarder dollar – sentralbankens beholdning av MBS (Mortgage-backed Securities) og lignende er på cirka 997 milliarder dollar.

Tallene fremkommer ved å sammenligne den amerikanske pengemengden. “Money Base”, (og ved å substraktere valuta i sirkulasjon fra FEDs reservebalanse), med sentralbankens beholdning av diverse råtne verdipapirer som myndighetene har fått i bytte fra bankene mot krisehjelp og garantier.

(FED oversikt; H.3, H.4.1)

“Et bilde er verdt mer enn tusen Krugman-kommentarer”, skriver finansbloggen Zero Hedge som har laget denne grafen.

 monetary-base-kopi.jpg

(Klikk her for et større bilde)

  

En utypisk dag

Men dollarkursen styrker seg markert mandag – i hvert fall først på dagen – i løpet av ettermiddagen har den falt noe tilbake

Dollarindeksen (DXY) er opp 0,11 prosent. Dollaren er styrket overfor de fleste ledende valutaer.

Men dagen har også vært preget av stor volatilitet.

Siden mars i år har aksjer og råvarer konsekvent beveget seg i motsatt retning av dollaren, men mandag blir mønsteret delvis brutt.

Det er store forskjeller i hvordan råvareprisene har gått.

USD/JPY:

 usdjpy_intra.gif

Særlig i USD/JPY-forholdet har det vært store svingninger mandag.

High Frequency Forvirring?

Oljeprisen er svakt ned, mens gullprisen gikk først fra 1150 til 1170 dollar per unse før den falt tilbake rundt 1160.

Kaffeprisen steg for første gang på tre dagen, mens prisen på kakao stupte.

Kontrakter på bomull hoppet til det høyeste nivået på 16 måneder, men appelsinjuice-prisen dundret ned.

Aksjemarkedet spratt opp om lag 1,3 prosent og holdt seg der ut dagen.

Det skal godt gjøres å forklare alle mekanismene som har vært i sving i dag, men det kan ikke utelukkes at det er den algoritmiske handelen som har skapt forvirring i markedet. 

Godt nytt?

Hovedforklaringen på oppgangen i aksjemarkedet mandag forklares i stor grad med en kraftig økning i salget av brukte boliger.

Ifølge National Association of Realtors økte boligsalget i USA med 10,1 prosent i oktober, mot en forventet økning på litt over 2 prosent.

Påfallende mange analytikere som uttaler seg i mediene hevder dette er et tegn på en kraftig bedring i boligmarkedet.

Det er nok en litt prematur konklusjon.

Obama-administrasjonen fornyet for kort tid siden ordningen med skatterabatt for førstegangskjøpere av bolig.

Ordningen skulle etter planen vært avviklet for en måned siden.

Det at subsidieringen av boligmarkedet forlenges er ikke et tegn på bedring, tvert i mot, det er et signal om at markedet fremdeles trenger “kunstig åndedrett” for å overleve.

Det samme gjelder for uttalelsene til FED-sjefen i Chicago om at sentralbanken kan komme til å holde på 0-renten kanskje så lenge som til slutten av 2011.

Aksjemarkedet reagerte positivt, men det betyr i realiteten at situasjonen i amerikansk økonomi er mer alvorlig enn først antatt.

Gullboble?

Overnevnte kan være en meget mulig forklaring på at gullprisen gikk over 1170 dollar per unse mandag formiddag.

Men det er trolig andre faktorer som spiller inn her også.

Det faktum at sentralbanker og nasjoner – med nærmest ubegrenset kjøpekraft – har begynt å hamstre gull bringer spekulantene på banen.

I gull, som i oljemarkedet, er det meste som omsettes egentlig bare papirer, kontrakter og avtaler.

Det er relativt lite som beveger seg rent fysisk.

Hvor stor del av den voldsomme prisstigningen på gull som skyldes reell etterspørsel og hvor mye som skyldes kortsiktig spekulasjon med kontrakter kan ikke vites med sikkerhet.

Gull er tradisjonellt ansett som en forsikring mot sterk inflasjon, deflasjon, geopolitiske konflikter, sosial uro, etc.

Ikke som en investeringsklasse. Men dette er kanskje i ferd med å endre seg. 

De tekniske indikatorne gir sprikende signaler mandag.

Relative Strength Index:

 gull_rsi.gif

RSI dalte det meste av dagen til den nådde underkjøpt territorium. Det utløste en kraftig reaksjon opp til over 70 poeng, for så å sette kursen ned igjen.

On-balance Volume:

 gull_obv.gif

OBV-indikatoren viser at selgerne er aktive i gullmarkedet.

Momentum Indicator:

 gull_mom.gif

Momentum i gullmarkedet har vært fallende mandag.

  

Force Index:

 gull_force.gif

Force-indeksen viser – i motsetning til momentum-indikatoren – en stigende tendens og har gått fra å være negativ til positiv.

"An Embarrassing Report"

In Financial Markets, International Econnomic Politics, National Economic Politics, Views, commentaries and opinions on 23.11.09 at 15:53

Friday’s report from SIGTARP must be quite embarrassing for the U.S. Authorities, as well as for the nations financial industry. It reveals a complete lack of knowledge about the financial markets among the regulators and a complete lack of respect among the Wall Street bankers. The Special Inspector General, Neil Barofsky, says in the report that NY FED-chief failed to negotiate a proper deal with AIG’s counterparts in the derivative trades, and by doing so he opend a “backdoor bailout” for several international banks.

 

“The lesson that should be learned – one that has been made apparent time after time in the government’s response to the financial crisis – is that the default position, wherever government funds are deployed in a crisis to support markets or institutions, should be that the public is entitled to know what is being done with the government’s funds.”

Neil Barofsky

(Article in Norwegian, links to sources in English)

sigtarp_logo.jpg

Resultatet av kanksje årets viktigste undersøkelse i USA ligger nå på bordet. Rapporten fra SIGTARP dokumenterer at FED New York i fjor ødela forhandlingene om nedskrivninger med AIGs motparter i derivathandelen, og gjorde AIG til en “backdoor bailout” for en rekke globale storbanker.

 

 

 

Det politiske presset mot USAs finansminister Timothy Geithner og sentralbanken Federal Reserve øker for hver dag som går.

Før helgen publiserte SIGTARP sin hittil sjette spesialrapport om bruken av krisepakken på 700 milliarder dollar til bankene.

SIGTARP (The Office of the Special Inspector General for the Troubled Asset Relief Program) ble opprettet i forbindelse med innføringen avThe Emergency Economic Stabilization Act of 2008, EESA, i november 2008.

SIGTARP har som oppgave å føre tilsyn med hvordan pengene i krisepakken blir brukt, i tillegg til å beskytte skattebetalernes interesser.

8.desember ble Neil M. Barofsky utnevnt som spesialinspektør for programmet.

Siden opprettelsen har Barofsky levert fire kvartalsrapporter pluss seks spesialrapporter.

Den siste spesialrapporten ble offentliggjort fredag og omhandler den dramatiske situasjonen rundt forsikringsgiganten AIG i november i fjor.

Her er en elektronisk kopi av rapporten.

 

– Geithner feilet

Neil Barofsky mener Timothy Geithner – som på dette tidspunkt var sjef for New York FED – feilet i forhandlingene med AIGs motparter i derivathandelen om eventuelle nedskrivninger.

Geithner og NY FED besluttet å behandle alle AIGs motparter likt, noe som effektivt utelukket ytterligere nedskrivninger i en rekke globale storbanker som UBS, Société Générale, Calyon og Goldman Sachs.

– FED skulle gitt forskjellige tilbud til de forskjellige bankene, skriver Barofsky.

– Spesielt ettersom mange allerede hadde mottatt milliarder av dollar i krisehjelp fra den amerikanske regjeringen, og de burde brukt sin tyngde som overordnet myndighet til å få bankene med på en nedskrivningsordning.

– I stedet endte FED opp med en forhandlingsstrategi med motpartene som til og med NY FEDs president, Timothy Geithner, har innrømmet hadde små muligheter for å lykkes, skriver TARP-inspektøren.

 

Et “kyllingspill”

Neil Barofsky beskriver telefonforhandlingene med AIGs motparter som et “kyllingspill“.

For eksempel opplyste Goldman Sachs ( som har mottatt til sammen 14 milliarder i krisehjelp) at de ikke banken ikke ville bli skadelidende om AIG ble slått konkurs fordi de hadde sikret (hedget) sin eksponering mot kredittderivatene fra AIG.

Dermed var det ingen grunn til at Goldman Sachs skulle gå med på å ettergi noen av pengene de hadde til gode hos AIG.

Av de ni storbankene som var motpart i AIGs handel med CDO-er (Collateralized Debt Obligation) var det bare UBS som sa de var villig til å ettergi 2 prosent – men bare om de andre gjorde det samme.

 

Løy om risiko

16.september i fjor – samtidig som myndighetene forberedte en ny krisepakke på 85 milliarder dolllar – uttaler Goldman Sachs sin finansdirektør David Viniar at AIG-saken, uansett utfall, vil ha en “immaterial” effekt på bankens resultat.

Verdien på Goldmans portefølje av CDO-er (opprinnelig 22,1 milliarder dollar) var da redusert med 10 milliarder. I tillegg hadde banken ytterligere 2,5 milliarder dollar utestående hos forsikringsselskapet.

SIGTARP-rapporten viser at verdien på de undeliggende instrumentene i derivatporteføljen fortsatte å falle i de neste månedene og at dersom AIG hadde kollapset ville Goldman Sachs vært nødt til å realisere et kjempetap.

Den kjente derivateksperten Janet Tavakoli har tidligere hevdet at David Viniar snakket mot bedre viten da han uttalte seg 16.januar 2008.

En påstand hun senere måtte be om unnskyldning for, på grunn av manglende dokumentasjon og påtrykk fra bankgigantens advokater.

Søndag ettermiddag har Tavakoli sendt ut et brev der hun trekker tilbake sin unnskyldning.

 

Trekker unnskyldning

I kommentaren som er lagt ut på Tavakoli Structural Financesin hjemmeside i ettermiddag skriver den anerkjente finanseksperten:

tavakoli_janet.jpg

“I Retract My Apology and Call for More Regulation of Goldman Sachs.”

Med henvisning til SIGTARP-rapporten understreker hun blant annet:

• “From July 2007, AIG’s financial situation deteriorated while so-called “AAA” collateralized debt obligations (CDOs) dropped in value. AIG sold credit default swaps (CDSs) on these CDOs and had to post more collateral, as the prices plummeted.”

• “Goldman Sachs was AIGFP‘s (UK-based AIG Financial Products) largest CDS counterparty with around $22.1 billion, or about one-third of the problematic trades. Goldman underwrote some of the CDOs underlying its own CDSs, and also underwrote a large portion of the CDOs against which French banks SocGen, Calyon, Bank of Montreal, and Wachovia bought CDS protection. Goldman provided pricing on these CDOs to SocGen and Calyon. Goldman was a key contributor to AIG’s liquidity strain and the resulting systemic risk.”

 

 

Her er den siste kommentaren fra Janet Tavakoli.

(Dokumentet inneholder lenker til tidligere kommentarer, analyser og andre opplysninger i saken)

 

 

Rolle-røre og hemmelighold

SIGTARP konkluderer med at det først og fremst er AIGs handelspartnere som har hatt mest nytte av krisepakkene til selskapet.

Amerikanske skattebetalere har fremdeles 180 milliarder dollar i forpliktelser og garantier overfor AIG.

Neil Barofsky:

* “Goldman Sachs and the other counterparties also benefited from a calculation that the Fed would certainly not permit an AIG default in any case. The Fed, for its part, was unwilling even to hint that AIG would be permitted to default, for fear of the consequences this suggestion would have on the market in general,” tilføyer Barofsky som også mener det var en tabbe av FED å ikke umiddelbart offentliggjøre navnene på bankene som var AIGs motparter, med begrunnelse om at det kunne underminere den finansielle stabiliteten.

* “The government’s argument simply does not withstand scrutiny. The lesson that should be learned – one that has been made apparent time after time in the government’s response to the financial crisis – is that the default position, wherever government funds are deployed in a crisis to support markets or institutions, should be that the public is entitled to know what is being done with the government’s funds.”

 

I oktober leverte SIGTARP en spesialrapport om forholdet mellom New York Federal Reserve og AIG. Ifølge byrået har FED ikke sett betydningen av oversikt og kontroll med bonusordningene i selskapet. Også Finansdepartementet blir kritisert for det samme.

Janet Tavakoli skriver i sin kommentar:
 

“Treasury Secretary Timothy Geithner, then President of FRBNY, is revealed in this New York Times article with apparent Stockholm syndrome rivaled only by Patty Hearst. He seems to echoGoldman’s talking points after discussions with Goldman’s CFO. In the fall of 2008, Henry (“Hank”) Paulson was Treasury Secretary. Paulson was formerly CEO of Goldman Sachs and held that role when Goldman executed its trades with AIG. Stephen Friedman, a former Goldman Sachs co-chairman, was Chairman of FRBNY. Friedman owned shares of Goldman Sachs, and was a member of Goldman’s board, while he held his influential Fed position. He resigned the Fed position in May 2009, but not before purchasing 50,000 shares of Goldman Sachs, when the public was still in the dark about the terms of the bailout.”

 

– I lys av SIGTARP-rapporten trekker jeg tilbake min tidligere unnskyldning til Goldman Sachs. De offentlige forpliktelsene overfor AIG ligger nå på rundt 182 milliarder dollar. Hvis du lurer på hva Goldman-sjefen Lloyd Blankfein mente da han sa at Goldman Sachs har deltatt i ting som åpenbart var galt, og som de har grunn til å angre på og be om unnskyldning for, så tenk på Goldmans rolle i AIG-krisen, banken egen krisehjelp og den nåværende kraftige subsidieringen med skattebetalernes penger. På den måten vil i hvert fall en av dere bli virkelig lei seg, avslutter Janet Tavakoli.

 

 

Wall Street. "Temporary Parked"

In Financial Markets, International Econnomic Politics, National Economic Politics, Views, commentaries and opinions on 21.11.09 at 14:21

It’s a lot more action on Capital Hill than on Wall Street friday. The stock market slides in to a weak ending with a light headwind from the dollar, as the investors park their portfolios in safe havens. But in Washington it’s full storm around treasury secretary Timothy Geithner and his FED-friends, while senator Ted Kaufman urges SEC to take action agains “manipulative” High Frequency Trading.

“It looks like some of this is investors shutting down for the end of the year, taking money out of profitable stock bets to temporarily park it in safe havens.”

Paresh Upadhyaya

(Article in Norwegian, links to sources in English).

saupload_5.jpg

Det er mer action på Capitol Hill enn på Wall Street fredag. Aksjemarkedet seiler inn til en svak ukeslutt i lett motvind fra stigende dollarkurs, mens investorene parkerer i sine trygge havner. I Washington stormer det for fullt rundt finansminister Timothy Geithner.

 

 

Det er ikka altid like lett å vite hva som driver dollarkursen, men to viktige forhold spiller uten tvil en rolle fredag.

For det første den europeiske sentralbanksjefen Jean-Claude Trichets antydninger om at ECB er klar til å stramme inn pengepolitikken igjen.

Billige penger har vært hovedmotoren i aksjemarkedet det siste halvåret, på bekostning av dollarkursen.

Når Trichet nå signaliserer at han tenker å skru ned styrken på pengepumpen et hakk, reagerer naturligvis dollaren med et comeback.

Dollarindeksen er opp 0,4 prosent, og stryrker seg mot alle de andre 16 ledende valutaer.

EUR/USD:

urdusd_obv_rsi_intra.gif

EURO mot DOLLAR, On-balance Volume (blå), Relative Strength Index (gul).

Dermed dingler råvareprisene (bortsett fra gull og sølv) ned igjen, og trekker de tunge råvarerelaterte aksjene med seg.

Energiselskapene i Standard & Poor’s 500 er som gruppe ned 0,9 prosent og står for det største sektorvise fallet fredag.

– Vi lever i en verden hvor alle investeringsklasser beveger seg i samme retining på dag-til-dag basis, og det er i motsatt retning av dollarkursen, sier investeringsdirektør John Kattar hos Eastern Investment Advisors tilBloomberg News.

– Aksjer over hele verden og alle høyrisiko investeringer er drevet av denne likviditetsfaktoren, understreker Kattar.

Parkert

Tryggheten om at Ben Bernanke og Federal Reserve vil holde den amerikanske signalrenten rundt null til langt ut i 2010 sendte Wall Street til sitt høyeste nivå på 13 måneder tidigere denne uken.

Men fredag forteller markedsaktører at pengene er på vei inn i andre typer investeringsklasser med mindre risiko.

– Det ser ut som om noen investorer er i ferd med å lukke butikken for i år, og tar pengene sine ut av profitable aksjer for å parkere dem midlertidig i en trygg havn, sier valutaforvalter Paresh Upadhyaya hos Putnam Investments til The Wall Street Journal.

– Men hvis du ser på forventningene til en renteøkning fra FED, blir de dyttet lenger og lenger frem i tid. Det burde favorisere å ta mer risiko, ikke mindre, på lengre sikt, legger han til.

S&P’s 500 indicators:

 s-p500_obv_rsi_intra.gif

Standard&Poor’s 500, On-balance Volum Indicator (blå), Relative Strength Index (gul).

Gull videre opp

Gullprisen trosser dollarstyrkelsen og klatrer videre opp mot 1150-merket.

Etter å ha studert den siste oppdateringen fra World Gold Council som ble publisert torsdag, er det klart at sentralbankene nå er de største kjøperne i gullmarkedet.

Og når kjøpersiden har tilnærmet ubegrenset kjøpekraft, er det heller ikke så merkelig at selgersiden tar den beste prisen den kan få.

De tekniske indikatorene tyder også på at gullprisen skal videre opp uansett.

 gull_obv_rsi_intra.gif

Gullprisen, On-balance Volum (blå), Relative Strength Index (gul).

Og for det andre..

Som nevnt innledningsvis er det to hovedforhold som driver dollarkursen opp; det andre er fornyet fokus på problemene i Øst-Europa.

Les: Alarm i Ukraina

De store sentraleuropeiske bankene er sterkt eksponet mot disse vekstmarkedene.

Usikkerheten omkring hva som skjer fremover svekker euroen – til fordel for, blant annet, dollar.

Vil sparke Ben og Tim

Men det i den amerikanske Kongressen på Capitol Hill i Washington dramaet utspiller seg i øyeblikket.

Politikerne er ikke fornøyd med svarene de får fra finansminister Timothy Geithner om den økonomiske krisen.

Geithner har tette forbindelser både til Federal Reserve, Wall Street og særlig til bankgiganten Goldman Sachs.

Spørsmålene som senatorene nå er mest opptatt av er hvilke interesser Geithner har ivartetatt best i sin håndtering av krisen.

Ikke alle tror det er skattebetalernes.

Her er et videoklipp med senator Dodd som for kort tid siden la frem et radikalt forslag til reformer i finansnæringen, og som tidligere har hevdet at utnevnelsen av Ben Bernanke til en ny periode som styreformann i FED var avtalt spill.

Førstkommende onsdag skal de amerikanske politikere stemme over et forslag om å evaluere nasjonens sentralbanksystem, U.S. Federal Reserve.

Senator Ted Kaufman har fredag sendt et brev til lederen for børstilsynet (SEC), Mary Schapiro, der han ber tilsynet ta umiddelbare grep for å stanse den manipulatative HFT-handelen.

“While it is clear that high frequency trading brings certain benefits to our markets, it is also clear that manipulative high frequency algorithms are almost certainly operating today and that sponsored access creates a systemic risk today.”

Her er en elektronisk kopi av brevet fra senator Kaufman til Securities and Exchange Commission.