econoTwist's

Archive for October, 2009|Monthly archive page

The Art of Interest

In International Econnomic Politics, National Economic Politics, Views, commentaries and opinions on 31.10.09 at 17:27
Everything has a price
Image by Qtea via Flickr

 It’s fairly easy to get your old car valued, and there’s surtanly no problems in deciding what a bottle of coca cola should cost. But to figure out the price of money seems to get more and more difficult.  

 

 

“I believe that basically the system is broken and needs to be reconstituted. We cannot afford to have the kind of chronic and mounting imbalances in international finance. So, you need a new currency system.”

George Soros

  

  

Det er en lett sak å få en pris på den gamle volvoen din. Det synes heller ikke å være noe problem å komme frem til hva en liter melk må koste. Men å finne ut hva prisen på en krone skal være virker nærmest å være helt umulig.

 

 

Norges Bank med sentralbanksjef Svein Gjedrem i spissen fikk stor oppmerksomhet onsdag da sentralbanken besluttet å begynne å heve styringsrenten igjen.

Norges Bank er den første sentralbanken i Europa som hever renten igjen etter fjorårets internajonale rentekuttaksjon.

Den store økonomipolitiske debatten i øyeblikket handler om hva som er riktig tidspunkt for myndighetene starte nedbyggingen av de økonomiske stimuleringstiltakene.

Om Svein Gjedrem og Norges Bank har tatt den riktige beslutningen, vil tiden vise.

Som vanlig gjør våre økonomiske fagfolk et forsøk på å spå hvordan tingene vil utvikle seg fremover.

Økonomene diskuterer heftig hva som er en passende pris på penger  – rente – i tiden fremover.

Rentebanen

Den såkalte rentebanen til Norges Bank viser hvordan sentralbanken planlegger å heve renten fremover.

Den ender på 2 prosent ved utgangen av neste år,  og 3 prosent mot slutten av 2010.

Men økonomene i DnB NOR, mener en rente på 2,75 prosent om ett år er mer passende.

(DnB NOR’ comments in English here).

Analytikerne i Danske Bank tipper at den norske styringsrenten vil være 3,00 prosent på denne tid neste år.

(Here’s the danish comments on the decision of the Norwegian Central Bank.)

Aktiviteten i norsk økonomi har tatt seg raskere opp enn ventet, hevder Svein Gjedrem.

Men faren for inflasjon og prisstigning gjør at han er forsiktig.

DnB NOR holder fast på sin oppfatning om at de andre sentralbankene i verden ikke kommer til å være like rask på labben som Gjedrem, og bremse Norges Banks renteplaner.

DnB NOR-økonomene mener dessuten at den sterke kronekursen og fortsatt svak utvikling i norsk industri vil være med på å holde Norges Banks foliorente nede.

Danske Bank peker på at sentralbankens nye rentebane legger opp til en ny oppjustering enten i desember eller i februar, og at Norges Bank vurderer det som en 50/50-prosents sjanse.

Danske Banks analyse konkluderer med at kronekursen fortsatt ikke kommer til å være så sterk fremover som Norges Bank og DnB NOR reger med, og legger vekt på  at anslaget for økonomisk vekst er oppjustert til mellom 2.74 og 3,00 prosent neste år.

Derfor kan den norske renten bli satt opp mer gradvis og langsom enn det som både Norges Bank og DnB NOR tror.

(Here’s the analysis from Danske Bank before the rate hike).

Krisepakken

Norges Bank skriver i sin rentedom: ”Aktiviteten i norsk økonomi har tatt seg raskere opp enn ventet. Tiltakene i pengepolitikken har, sammen med oljeinvesteringene og veksten i offentlige utgifter, bidratt til å holde aktiviteten oppe.”

(The full report in English here).

Med andre ord: Regjeringens krisepakker til bankene og stimuleringspakken til næringslivet på til sammen rundt 400 milliarder kroner har virket.

Det er ingen håndfaste data som dokumentere sammenhengen med krisepakkene og det lille oppsvinget i økonomien vi har opplevd i det siste.

Krisetiltakene skulle få bankene til å låne ut mer penger, samt skape nye arbeidsplasser.

Økningen i ledigheten har riktignok bremset opp, men forventes å øke ytterligere.

Bankene har heller også lempet litt på kravene når det gjelder lån til næringslivet, men har til gjenngjeld strammet inn overfor vanlige folk.

Kriseopplevelsen

At Norges Bank begynner å heve renten igjen er et signal om at sentralbanken mener krisen er over.

Synet støttes av DnB NOR, men banken tror utviklingen i norsk industri kommer til å bli svakere enn det sentralbanken tror, og at kronekursen ikke neppe blir faretruende sterk.

Danske Bank er ikke overbevist om at den norske økonomien er på full fart fremover igjen, og mener at sjansen for et nytt rentehopp i år er mindre en det Norges Bank antyder.

Blant annet viser Danske Bank til at Norge er et av de få land i Europa hvor den såkalte PMI-indeksen (som indikerer om aktiviteten i industri- og servicenæring vokser eller krymper) fremdeles er under 50.

En PMI-indeks under 50 betyr at aktiviteten er fallende.

Sjeføkonom Tor Steig i Nøringslivets Hovedorganisasjon sier til nettstedet E24 at deler av norsk næringsliv er på vei inn i en krise, ikke på vei ut.

– Mange har hatt ordrereserver som de har produsert for. Når ordebøkene nå tømmes, samtidig som kronekursen stiger, står disse bedriftene overfor store problemer. Det går lang tid før investeringene i internasjonalt næringsliv øker igjen. Derfor synes jeg Norges Bank avblåser krisen for tidlig, sier han.

Ser vi på antall konkurser ligger det nå på rundt 4 900 så langt i år. Opp fra 3 700 på samme tid i fjor.

konkurser

(Kilde: Proff.no/E24.no)

Maleriet

Ingen kan vel med sikkerhet si at vi er over den verste økonomiske kneika. Til det er det alt for mange ukjente faktorer inne i bildet.

Som finanseksperten Espen Gaarder Haug påpeker:  – Politikere og sentralbankene trenger griseflaks om alle tiltakene de har satt i gang faktisk skulle vise seg å være akkurat passe posisjonert til å få økonomien på fote igjen uten at det blir betydelig bileffekter som for eksempel sterk inflasjon. Haug mener ellers det ikke er usannsynlig at vi får en ny nedtur, en såkalt ”dobbbeldipp”.

For å oppsummere: Arbeidsledigheten stiger, prisene på både varer og boliger stiger, både husholdningenes og landets samlede gjeld øker, samtidig ser det ut som om problemene i næringslivet forsterkes.

Det er pussig at økonomene har en så vidt forskjellig oppfatning av helsetilstanden i norsk økonomi.

Rentekunsten

Å fastsette en lands rentenivå er en meget spesiel kunstart som Meget spesiell først og fremst utøves av sentralbankene.

Men politikerene vil gjerne ha en finger med i spillet. Det gjør ikke øvelsen lettere.

I lys av ekspertenes tidligere prognoser blir også denne ukens debatt om hva en krone egentlig bør koste om ett år ganske latterlige.

Det er ingen ting som tyder på at usikkerheten og risikoen i verdensøkonomien er blitt særlig mindre det siste året, snarere tvert i mot.

Dagens elektroniske penger er egentlig et uhyre komplisert finansiellt instrument.

Det er den egentlige årsaken til at det nå er nesten like vanskelig å fastsette valutakurser som det er å verdsette som de råtne kredittderivatene som storbankene fremdeles sitter med.

Dermed er det heller ikke mulig å si med sikkerhet hva rentene bør være.

Dette er nok et eksempel på at dagens pengesystem er ”ødelagt”, som investorlegenden George Soros uttrykker det.

(Transcript of Financial Times interview with Mr. Soros here). 

Og et kraftig signal til politikere over hele verden om at tiden er inne for å erstatte det med et nytt.

Advertisements

Robots Gone Wild On Wall Street

In Financial Markets on 30.10.09 at 23:07

A huge influx of “erroneous” orders prevented the New York Stock Exchange from disseminating quotes shortly after the start of trading on Friday. Probably caused by an abnormal amount of High Frequencey Trading. It seem like the problems are getting worse as the sell-off is intensifying. Still unclear if the problems are solved. 

“These are the problems that we talk about when we talk of systemic risk in the system”

Joe Saluzzi, Themis Trading

(Article in Norwegian)

 

 nyse-floor.jpg

Aksjemarkedet på Wall Street stuper fredag. New York-børsen sitt datasystem brøt sammen etter en halvtimes handel. Det er ennå uklart om problemet er løst. Årsaken er trolig en enorm “High Frequency Trading”-aktivitet.

Det var en kaotisk åpning på Wall Street-handelen fredag.

Etter gårsdagens kjempefest på bakrgrunn av de siste BNP-tallene, er det amerikanske aksjemarkedet nå i fritt fall.

Denne flash-meldingen ble sendt ut etter 39 minitters handel. Ingen annen informasjon ble gitt.

Reuters skriver i dag: “The U.S. Securities and Exchange Commission, under pressure from some politicians and investors, is looking into the ultra-fast trading technique in which banks, hedge funds and proprietary shops use sophisticated algorithms to earn profits from market imbalances and tiny spreads.”

“SEC Chairman Mary Schapiro said this week that there was “a lot of concern” about high-frequency trading. The regulator plans to issue a discussion paper on the issue early next year and proposals by the middle of 2010.”

Bloomberg News, rapporterte tirsdag: “ING Groep NV stock was suspended in Europe today after a “huge concentration” of orders overwhelmed computers on the Euronext system.”

“Investors are paying the exchange to be able to deliver seamless uninterrupted trading even at the worst possible time,” said Mamoun Tazi, European exchange analyst at MF Global Ltd.

Standard & Poor’s 500: ned 2,81%

s-p_ny.gif

Dow Jones: ned 2,51%

dow_ny.gif

Nasdaq Composite: ned 2,50%

nas_ny.gif

Les også:

Verdens smarteste bank

Jakter på den siste idiot

Unik økonomisk Cocktail

Wall Street: “Cold Turkey”

Sirkus Wall Street

Wall Street – unplugged

Kommentarer:

Den Store Spillegalskapen

Et mesterverk

Hva pokker skjer?

Først bryter børsens datasystem sammen. Kort tid etter melder NYSE at problemet er løst.

Så kommer følgende melding som tydelig viser at ikke alt er helt i orden likevel.

Det synes som om computerproblemene øker etterhvert som aksjedumpingen intensiveres.

nyse_siste.jpg

Robotene går amok

Alt tyder på at en uvanlig stor HFT-handel (High Frequency Trading) er årsaken til at New York-børsen har problemer med i stille riktige kurser fordi en enorm mengde trasaksjoner skjer, bokstavlig talt, i samme millisekund.

“These are the problems that we talk about when we talk of systemic risk in the system. When everything is plugged in together, you could easily have systemic issues,” says Joe Saluzzi of Themis Trading.

Her er siste fra Reuters:

Følg Wall Street her.

Central Bank of Norway Reverse Easing

In Financial Markets, International Econnomic Politics, National Economic Politics on 28.10.09 at 23:17

The Central Bank of Norway has raised its benchmark rate by 25 bps to 1,50% and becomes the first European Central Bank to start reversing the quantitative easing policy. At Oslo Stock Excange the all share index drops 3,5% as the norwegian krone strengthen and market volatility rise.

“The economic activity has recovered more rapidly than expected”

Svein Gjedrem, chairman of Central Bank of Norway. 

(Article in Norwegian)

sveingjedrem.jpg

Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å øke styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,50 prosent.

 

– Prisveksten har vært litt høyere enn ventet. Arbeidsledigheten er vesentlig mindre enn vi tidligere anslo. Verdensøkonomien er i en dyp lavkonjunktur, men det er tegn til ny vekst. Aktiviteten i norsk økonomi har tatt seg raskere opp enn ventet. I forrige møte vurderte hovedstyret å sette opp renten. Utviklingen tilsier at det er riktig å sette opp renten nå, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem.

Hovedstyrets strategi er at renten bør ligge i intervallet 1 ¼ til 2 ¼ prosent i tiden fram til neste pengepolitiske rapport legges fram 24. mars 2010, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser.

– Analysen i Pengepolitisk rapport 3/09 tilsier at styringsrenten deretter økes gradvis i tiden fremover, sier sentralbanksjef Gjedrem.

Her er Norges Banks begrunnelse for avgjørelsen.  (Statement in English).

Kronekursen styrkes

Kronekursen styrkes mot de fleste valutaer etter at Norges Bank har satt opp signalrenten men 0,25 prosentpoeng. Rentedommen ser ut til å forsterke fallet i aksjekursene på Oslo Børs. Volatiliteten i markedet øker.

 Kronekursen styrket seg betraktelig mot de fleste valutaer i samme øyeblikk som Norges Bank offentliggjorde sin beslutning om å heve signalrenten fra 1,25 til 1,50 prosent.

Dette er markedets reaksjoner cirka 30 minutter etter at Norges Bank offentliggjorde rentedommen. 

Styrkes mot dollar (USD/NOK):

usd_nok.gif

Styrkes mot euro (EUR/NOK):

eud_nok.gif

Styrkes mot pund (GDP/NOK):

gdp_nok.gif

Hovedindeksen på Oslo Børs var ned 1,9 prosent før rentedommen ble kjent.

OSEBX endte ned til slutt ned 3,5 prosent onsdag. 

 osebx.jpg

Volatiliteten i aksjemarkedet har også økt etter rentehoppet.

Her er den norske volatilitetsindikatoren DVI (intradag) cirka kl. 15:00.

 dvi.jpg

"The Rallyet Is Over"

In Financial Markets, International Econnomic Politics, Views, commentaries and opinions on 28.10.09 at 22:39

“The US Consumer Confidence drops shaply i October and lights another warning signal. President Obama’s Council of Economic Advisers admit that the economic stimulus isn’t working. President of the worlds biggest bond fund, Bill Gross, says the stock market rally is over.”

“Out, out, brief candle”

Bill Gross (November Outlook 2009)   

(Article in Norwegian)  

  wallstreet-453.jpg

  

Tilliten til økonomien blant amerikanske forbrukere falt kraftig i oktober og tenner en ny varsellampe. Obamas økonomiske rådgivere innrømmer at stimuleringsplanen ikke virker. Sjefen for verdens største valutafond, Bill Gross, mener aksjerallyet er over.

  

Det amerikanske aksjemarkedet fortsetter nedturen tirsdag etter flere tegn på at den økonomiske bedringen alle venter på kan bli noe forsinket.

The Conference Board Consumer Confidence Index falt fra 53,4 til 47,7 fra september til oktober.

Ifølge The Conference Board er det stadig forverringen i arbeidsmarkedet som plager amerikanske forbrukere.

I tillegg gjør den fallende dollarkursen at prisene stiger i USA.

Fallet på nesten 6 poeng i forbrukertilliten kommer overraskende på økonomene som hadde anslått en svak nedgang til 53,3.

Krisepakke virker ikke

I en høring i Kongressen forrige uke sa leder for president Obamas Council of Economic Adviser, Christina Romer, rett ut at stimuleringspakken på 787 milliarder dollar ikke virker.

Den vi ikke holde ledigheten under 8 prosent slik den skulle og vil heller ikke klare å holde den under 10 prosent. 

Her et par av uttalelsene fra Christina Romer:

• “By mid-2010 “fiscal stimulus will be contributing little to further growth.”

• “Unemployment is unlikely to end 2010 much below its current levels.”

Det mest betenkelige er likevel at Obamas økonomiske eksperter ikke synes å ha en eneste fjern ide om hvorfor bedriftene ikke ansetter flere folk.

Her er en elektronisk kopi av Christina Romers vitnemål i Kongressen.

Tvilsomt brukbilkjøp

Det viser seg også at amerikanske skattebetalere har tapt 25 milliarder dollar på sine investeringer i bilgiganten General Motors.

GM er blitt tilført 50 milliarder dollar i kriselån med pant i selskapet aksjer.

Den amerikanske regjeringens investering i bilprodusenten er i dag verdt cirka 25 milliarder, eller omtrent halvparten, opplyser regjeringens tidligere leder i spesialgruppen for autoindustrien, Steven Rattner, ifølgeThe Washington Post.

Rattner forsvarer Obamas krisehjelp til bilindustrien og sier det er “en god sjanse” for å få tilbake 30 av de 50 milliardedene. 

Når det gjelder de resterende 20, sier han. – Jeg tror ikke vi kommer til å se dem igjen.

“Midnight Candles”

Sjefen for verdens største pengefond, PIMCO, skriver i selskapets økonomiske utsiker for november at de seks måneders lange aksjerallyet nå høyst sannsynlig er over.

Den prominente Bill Gross sammeligner rallyet (som har vært drevet av kunstig stimulering det snart er slutt på) med et stearinlys som er i ferd med å brenne ut.

“Out, out, brief candle”

Men han går enda lenger.

“The US and most other G-7 economics have been significantly and artificially influenced by asset price appreciation for decades. Stock and home prices went up – the consumers liquefied and spent the capital gains either by borrowing against them or selling outright. Growth, in other words, was influenced on the upside by leverage, securization, and the belif that wealth creation was a function of asset appreciation as opposed to production of goods and services.”

Bill Gross sin rapport er for øvrig uvanlig velskrevet til økonomisk analyse å være. 

Bare sjekk denne innledningen:

“A cold wind from the future blows into my night time bedroom, more often than not during those midnight hours when fears dominates and hope retreats to a netherworld. This wind is a specter, an oracle of darkness and eventually death, not easily dismissed. Once merly a whisper, its decibels intensify with the advancing years. It will be heard, this reaper – this grim reaper, yet in the nights when it howls the loudest I fight back, silently screaming for it to get out, to leave me alone, to let it all be a bad dream. It never is.”

Her er en elektronisk kopi av Bill Gross sine økonomiske utsikter per november 2009.

Gjett hva som stiger?

Dollarkursen snur ned igjen etter rekylbevegelsen opp mandag. Men bemerkelsesverdig nok går ikke aksjene motsatt vei som de pleier.

Gull- og oljepris har ligget flat det meste av dagen,

Hva som stiger i pris har du sikkert gjettet.

Jepp, rykende ferske toårige statsobligasjoner for 44 milliarder dollar ble revet vekk av skremte investorer til en pris (rente) på 1,02 prosent.

2 Year UST 10.27

0,03 prosent mindre enn Finansdepartementet hadde regnet med. Den såkalte bid/cover ratio ( som sier noe om etterspørselen) var på 3,63, opp fra 2,96 ved forrige auksjon og over gjennomsnittet på 3,23.

– Auksjonen tok noe av vinden ut av markedet i dag. Det reflekterer en del risikoaversjon, samt troen på at FED vil forbli “on hold” fordi økonomien fremdeles “is looking very iffy”. Folk er bekymret for bærekraften i den økonomiske bedringen. Markedet kan være på vei inn i en korreksjonsfase, sier strateg Peter Boockvar hos Miller Tabak & Co til Bloomberg News.    

USD/JPY:

usdjpy_tirs

DOW JONES: 

dow_tirs

On-Bakance Volum: 

dow_obv

Relative Strength Index:

dow_rsi

Momentum:

dowmomontum

Crisis In A New Light

In Financial Markets, International Econnomic Politics, National Economic Politics, Views, commentaries and opinions on 26.10.09 at 02:42

Bank of International Settlements has released a new report on what led to the financial crisis and the coordinated internatonal respons. According to the report the crisis was initially caused by large european banks that went on a buying spree with borrowed low priced dollars, and at the same time became more depending on short time funding. When the money market froze, the whole global banking system was in fact bankrupt. Federal Reserve had no other option than to give the european banks unlimited accsess to the United States‘ funds, the report shows. It also concludes that the worlds largest banks have become so integrated that they has to been seen as one single bankingsystem. This means that is almost impossible to recognize all risk in one bank just by looking at the companys balanse sheet. BIS consider this risk to be substantial.

Here is the full report.

(Article in norwegian)

dollar_party_las_vegas.jpg

The Financial Crisis: Wall Street invented the game – but the players was European.

Organisasjonen Bank of International Settlements har undersøkt hva som egentlig utløste finanskrisen. Funnene er oppsiktsvekkende; det viser seg blant annet at en vesentlig årsak var europeiske bankers elleville lånefest finansiert av billige dollar.

Denne uken offentliggjorde Bank of International Settlements (BIS) en 30 siders rapport om hva som førte til finanskrisen og den koordinerte redningsoperasjonen blant verdens sentralbanker.

bis_tower2-kopi.jpg

Bank of International Settlements, Basel, Sveits.

Analysen fra BIS viser at den amerikanske sentralbanken Federal Reserve i praksis har refinansiert hele det globale banksystemet.

Og at risikoen for et sammenbrudd i finanssystemet trolig er like stor nå som den var før krisen.

Global dollarfest

Veksten i finansnæringen økte fra en årlig rate på 10 til 30 prosent fra årtusenskiftet og frem til midten av 2007.

dollar_soppet.jpg

Dollar i overflod ble brukt til spekulasjon i annen valuta.

Veksten ble finansiert med billige amerikanske dollarlån som ble kjøpt i store mengder for å investeres i annen valuta som ga større avkastning.

I sin rapport har den 80 år gamle institusjonen, som har til oppgave å koordinere sentralbankenes virksomhet, rekostruert de globale bankvesenets balanse slik den var før krisen startet sommeren 2007.

Tallene viser at bankene i overnevnte periode mellom endret den grunnleggende finansieringen (fundingen) fra å være basert på kortsiktige innlån finansiert med langsiktige utlån, til langsiktige innlån i dollar finansiert av kortsiktig spekulasjon annen valuta og nye typer kredittderivater.

Det var nøyaktig den samme strategien som førte til at den sagomsuste Wall Street-banken Bear Stearns kollapset over natten i mars 2008.

Misforholdet mellom langsiktig og kortsiktig funding (finansiering), og den akutte mangelen på dollar som oppstod da bankene sluttet å låne hverandre penger, er den egentlige årsaken til finanskrisen, fremgår det av BIS sin analyse.

Global kollaps

I perioden mellom 2000 og 2007 økte bankenes utestående krav fra 1 000 til 3 500 milliarder dollar.

utenlandsk-dollarettersporsel_2.jpg

Veksten i dollarkjøp fra ikke-amerikanske banker og investorer frem til midten av 2007.

Det viser seg at det først og fremst var europeiske banker som gikk fullstendig bananas på denne tiden.

For eksempel økte de sveitsiske bankene sine utenlandsreserver i dollar fra fem til sju ganger verdien av landets brutto nasjonalprodukt.

De engelske bankene fulgte hakk i hel.

Etter Lehman-konkursen i oktober 2008 ble det full stopp i det kortsiktige lånemarkedet som storbankene var avhengige av for å finansiere den daglige driften.

Kort tid etter gjennomførte sentralbanker over hele verden en koordinert aksjon der styringsrentene ble kuttet og enorme mengder dollar pumpet inn i finanssystemet.

På et tidspunkt befant det globale finansystemet seg i nøyaktig samme situasjon som Bear Stearns et halvt år tidligere – den kortsiktige fundingen (som ble brukt til å finansiere den langsiktige) var plutselig vekk.

Global panikk

Hele det globale banksystemet var i realiteten konkurs.

Sannsynligheten for at vi bare var timer fra et totalt sammenbrudd er stor.

Hadde CNN fått tak i denne opplysningen, ville det mest sannsynlig utløst en verdensomspennende panikk i løpet av et par minutter.

BIS slår fast at sentralbankene ikke hadde annet valg hvis man skulle unngå et fullstendig sammenbrudd i verdens banksystem.

Hadde ikke Federal Reserve steppet inn og skrudd pengepumpen på full styrke, hadde en global bankkollaps vært et uunngåelig resultat.

us-deficiteconomy.jpg

Utenlandske banker er nødt til å investere i amerikanske dollar for at den skal beholde sin verdi. Deres egen valuta er avhengig av det.


Global bailout

Sommeren 2007 hadde de globale storbankene et akutt behov for rundt 2 000 milliarder dollar for å betjene sin kortsiktige gjeld i interbankmarkedet.

Tar man med alle de kortsiktige forpliktelse, inkludert lån fra ikke-finansielle foretak, var bankenes kapitalbehov på svimlende 6 500 milliarder dollar.

Data fra BIS, som er den institusjonen som har best oversikt over bankvesenet, viser at en global “Bank Run” allerede var i emning.

Først og fremst ved at lokale sentralbanker begynte å trekke reservene sine ut av de kommersielle bankene.

Federal Reserve opprettet nye kredittlinjer for til sammen 250 milliarder dollar til sentralbankene i Canada, Europa og Japan i desember 2007.

united_states_rebate_check.jpg

Federal Reserve hadde ikke annet valg en å refinansiere hele det globale banksystemet.

Etter Lehman-konkursen i september 2008 ble FED-kreditten doblet og kredittlinjer ble opprettet til så å si alle nasjonale sentralbanker i den vestlige verden.

the-fed-network.jpg

Slik reddet Ben Bernanke hele det globale banksystemet. Pilene viser hvor pengene er gått, tykkelsen illustrerer mengden. Det er første gang vi ser et kart over den amerikanske sentralbankes nettverk.

13.oktober 2008 ble den europeiske, sveitsiske og engelske sentralbanken gitt ubegrenset kreditt.

Hvor mye penger det europeiske bankvesenet egentlig har fått tilført fra Federal Reserve kan ikke sies med sikkerhet, men det anslås at det dreier seg om minst 500 millarder dollar.

Av dette har over 80 prosent gått til bankene i Sveits og i Storbritannia, ifølge BIS.

I dag er de europeiske bankenes dollarreserver redusert med 50 prosent, men systemet med å langsiktige innlån og kortsiktige utlån er ikke vesentlig endret.

BIS som påpeker at dette misforholdet stadig utgjør en betydelig risiko i finanssystemet.

Flere skjulte tap

Ifølge BIS er det lite som har endret seg i bankenes finansieringspraksis.

De baserer seg stadig på korte lån i pengemarkedet for den daglige driften, mens de kjøper langsiktige lån i dollar, for eksempel amerikanske statsobligasjoner.

BIS hevder også at bankene fremdeles skjuler potensielle tap i sine regnskaper, og anslår at de europeiske bankene kan bli nødt til å skrive ned verdier for ytterligere 880 milliarder dollar før regnskapene er “rene” igjen.

Det er et adskillig høyere beløp enn de 500 milliardene som den nylig gjennomførte stresstesten EU har gjort blant de største regionale bankene beregner.

BIS konkluderer også med at risikoen i banksystemet sannsynlig er langt høyere enn det som oppgis.

Årsaken er at bankvesenet er smeltet sammen til ett system, og den reelle risikoen i de enkelte nasjonale bankene kan ikke oppdages i ved å studere deres regnskaper.

globale-penger.jpg

Banksystemet er globalt. Risikoen som eventuelt skjuler seg på nasjonalt plan er nærmest umulig å oppdage.

Til det skjuler det seg for mange ukjente faktorer. Blant annet såkalt tredjepartsrisiko som ingen vet hvor befinner seg.

I nytt lys

Analysen fra Bank of International Settlements setter finanskrisen i et helt nytt lys.

Den allmene oppfattningen er at det var de grådige Wall Street-bankene som utløste krisen.

Faktum er at de europeiske storbankenevar enda grådigere.

Wall Street sørget for billige lån, nærmest etter subprime-modellen, og bankfolkenene i USA opplevde en gigantisk bonusfest som følge av den økte omsetningen.

Europeiske banker gikk totalt av hengslene i en ellevill kjøpefest basert på billige dollarlån.

USA konstruerte spillet, men spillerne var europeiske.

Du kan studere hele rapporten fra Bank of International Settlements her.

Sound of Wall Street – Part 2

In Financial Markets, International Econnomic Politics, Views, commentaries and opinions on 25.10.09 at 22:20

 This is part 2 of my musical summary of the still ongoing global financial crisis that started back in mid 2006.

Be sure to watch part 1.

 

 wall_street-skilt_stort.jpg

 

I denne musikalske oppsummering av finanskrisen er vi kommet frem til fjerde kvartal 2007. Økonomer proklamerer at bunnen i aksjemarkedet er nådd, og at USA neppe ville falle inn i en resesjon. 2008 skulle vise seg å bli det mest grufulle finansåret siden 1929.

 

 

Selv om en rekke ledende finansfolk hadde advart mot den store markedsrisikoen siden våren 2007, var det først på høsten at det begynte å matrialisere seg.

Flere storforhandlere av subprimelån og hedgefond som hadde investert i dette markedet begynte å melde om problemer.

17.august opplevde USA sin første “Bank Run ” på nesten 20 år.

Et par månder senere så vi den første “Bank Run” i Storbritannia på 100 år: 

Suprimekrisen var blitt global.

Ryktene begynte å svirre om at de store Wall Street-gigantene som Bear Stearns og Citigroup var i trøbbel på grunn av sine subprimeinvesteringer. Og det begynte å komme noen merkelige analyser fra en nærmest ukjent bankanalytiker ved navn Meredith Whitney. 

Året 2008 starter rått og brutalt:

04.01.2008: Wall Street: Blodig børsuke

“Bohemian Financial Rapsody”

 

30.01.2008: FBI etterforsker subprime

02.02.2009: Krisepakke vedtatt i natt

03.03.2008: Wall Street: “Party is over”

22.03.2008: Sentralbanker i krisemøte 

 

Federal Reserve begynte å kutte renten, samt øke lånerammene til bankene siden det ikke var mulig å låne penger i markedet lenger.

Men markedet fortsatte neduren med uforminsket styrke. Sentralbansjef Ben Bernanke var under enormt press.

“The Market Crashed On Me”

 

Krisefølelsen ble ytterligere forsterket av at oljeprisen hoppet til 150 dollar fatet, noe som ikke bare fikk konsekvenser for Wall Street men også for vanlige amerikanere.

“All Pumped Up”

 

Megasjokket kom likevel sent på kvelden 14.september.

Verdens fjerde største bank – Lehman Brothers – ble slått konkurs av amerikanske myndigheter.

 

15.09.2008: Historiens største bankkonkurs

15.09.2008: Global børskollaps

18.09.2008: Krisen er total

 

Og når man trodde at situasjonen knapt kunne bli verre, dukket det opp et selskap kalt AIG.
(For øvrig verdens største forsikringsselskap på den tiden)

17.09.2008: AIG reddet fra konkurs 

10.11.2008: AIG reddes for andre gang 

“Money (went away)”

 

 

I oktober gjennomfører sentralbankene over hele verden en koordinert aksjon – en historisk aksjon vi aldri har sett maken til.

Vi er vitne til at et helt land går konkurs. Det synes som elendigheten ikke har noen ende.

 

14.11.2008: Freddie Mac har implodert 

07.11.2008: Wall Street: Wall Street: General i grøfta

15.11.2008: Wall Street: Wall Street: USA-økonomien rakner

24.11.2208: 2140 milliarder til Citigroup

26.11.2008: USA: USA: 7700 milliarder i krisehjelp

“Total Collaps of The Street”

 

På andre forsøk klarte president George W. Bush å få Kongressen med på å innvilge en redningspakke på 700 milliarder dollar for å redde nasjonens banksystem fra å bryte fullstendig sammen. 

Disse pengene er senere blitt kjent som TARP (Troubled Asset Relief Program).

Samtidig har Federal Reserve opprettet nye kanaler til sentralbankene i Sveits, Europa og Japan med tilgang til ubegrensede mengder dollar. 

I noen dager var det fullstendig halleluja-stemning på Wall Street.

“Go Tell It In Accountin'”

 

Aldri før har noen sentralbank satt renten til 0 prosent.

Det skjedde i 16.desember og utløste et nytt kortvarig aksjerally.

16.12.2008: USA: Renten er null prosent

“You’ve got the FED”

 

Men nå begynte den jevne innbygger å reagere. Opphisset av to presidentkandidater som begge hadde gjort finanskrisen til den store valgkampsaken.

Boligprisen faller ennå, arbeidsledigheten øker stadig og bankene strammer mer og mer inn overfor privatkunder.

Noe som provoserte voldsomt var “The Big Three” sin tiggerferd til Washinton.

21.11.2008: Wall Street: Krisehjelp med stil  

“Economy Bailout Song”

 

Fortvilelsen er nå i ferd med å gå over til raseri ettersom bankene desperat prøver å bli lønnsomme igjen

17.12.2008: Julehilsen fra Citibank 

“No More Bull”

 

De ansatte hos Lehman Brothers i England sender ut følgende julehilsen med følgende melding:

“We’re not all to blame. Just a handful of bastards”

 

Mot årskiftet begynte aktørene å rette blikket mot presidentvalget og mulighetene for en ny regjering. (Og nye krisepakker).

Mange hadde nok en følelse av at stort verre kunne det ikke bli. Uansett.

 

Tredje og siste del av denne musikkvideoserien om finanskrisen dukker opp her neste helg.

 

 

 

Wall Street: Borderline Insanity

In Financial Markets, Views, commentaries and opinions on 25.10.09 at 18:29

The majority of the Wall Street players seems to have developed a form of paranoid schizofrenia. One day the outlooks are euforistic and the excubreance overwhelming, the next the fear is nearly paranoid with the end of the nation as a worst case scenario.

People actually risk money not to be thought stupid.”

Art Cashin

 (Article in Norwegian)

 wall_street_peker.jpg

 

 

Galskapens grenseland

Mange aktøer i det amerikanske aksjemarkedet synes å ha utviklet en form for paranoid schizofreni. En dag er fremtidstroen euforisk og begeistringen overveldende, neste dag er den preget av paranoid frykt med nasjonens undergang som worst-case scenario.

 

 

Etter å ha nådd et nytt toppnivå for året mandag, avslutter det amerikanske aksjemarkedet uken med et fall på 1,2 prosent.

Den såkalte fryktindikatoren – volatilitetsindeksen vix – spretter opp 10 prosent, alle de bedre-enn-forventet-resultatene er plutselig ikke så oppmuntrende lenger.

Av 138 selskaper som la frem sine tall denne uken, var det bare 20 som gjorde det dårligere enn forventet.

Det få steder hvor hukommelsen er kortere enn i aksjemarkedet, så det kan være greit å minne om at kvartalstallene i samme periode i fjor var gjennomsnittlig 19 prosent bedre, ifølge beregninger som Bloomberg har gjort.

Men humørsvingninger er vi blitt vant til.

New York Stock Exchange fremstår som et nedlagt fabrikklokale hvor det avholdes ukelange raveparties med jevne mellomrom. 

– Det er en drakamp mellom masse penger som ser etter en mulighet å gå inn i markedet, og bekymringer for at denne bevegelsen er strukket for langt. Det er schrizofenien du ser i markedet nå, sier andministrerende direktør Jon Merriman hos Merriman Curhan Ford til The Wall Street Journal. 

Trendskifte?

Flere tekniske indikatorer viser at den underliggende trenden har vært negativ siden 5.oktober, selv om markedet har steget helt frem til nå.

Relative Strength Index

s6p500_rsi.gif

On-balance Volum

s6p500_obv.gif

Momentum

s6p500_momentum.gif

 

Mystisk dollarstyrkelse

Dollarkursen styrker seg betraktelig fredag og er trolig en av flere faktorer som trekker aksjekursene ned.

Men hvorfor dollaren plutselig snur opp igjen er det ingen som er helt sikker på.

Det er ingen nevneverdige dollarpositive nyheter, snarere tvert i mot.

Et av verdens største investeringsselskaper – Lazard – opplyser i en pressemelding at de vil skifte ut valutaen som fondes andeler handles i fra dollar til pund.

Lazard forvalter verdier for over 50 milliarder dollar.

I tillegg vil selskapets fond skifte ut referanseindeksen fra den amerikanske Standard & Poor’s 500 til MSCI World Index, melderBusinessWire.

Her er Lazards offisielle begrunnelse:

“In response to comments from a number of shareholders and potential investors in the Fund about the liquidity of the Fund’s shares, the Board, having consulted with the Fund’s brokers, Arbuthnot Securities, believes that having a larger number of shares in issue with a lower share price than at present and changing the currency in which the shares are traded from US dollars to Sterling, should assist in improving the marketability and liquidity of the Fund’s shares and support the attraction and retention of a diverse shareholder base.”

Men dollarkursen går likevel rett opp:

usdjpy.gif

 

Noen analytikere mener den amerikanske valutaen har støtt på et teknisk motstandsnivå – et slags gulv.

Mens andre er overbevist om at ikke-amerikanske sentralbanker er i markedet og kjøper dollar for å hindre at deres egen lokale valuta blir for sterk.

Fryktens idioti

Det er mange som snakker om grådighet og frykt i markedet.

Men det er er også dem som mener frykten er den eneste drivkraften. 

Ifølge Wall Street-legenden Art Cashin som har vært i meglerbransjen i cirka 50 år, hvorav de 20 siste som gulvmegler på NYSE for storbanken UBS, er det frykten for å skille seg ut, og muligvis dumme seg ut, som er den aller største motivatoren blant investorene.

“We talk about fear and greed and supposedly the fear of losing money. Let me tell you, in doing this nearly 50 years, one of the most powerful fears and motivators of people in Wall Street is the fear of being thought stupid. People actually risk money not to be thought stupid.”

“Bedervet mat”

Cashin er en av de få som har vært noenlunde edru under hele den vanvittige oppturen på over 60 prosent siden mars i år.

Fremdeles er han skeptisk,

Han forteller i dette litt lengre intervjuet med CNBC at selv om det kan være litt vanskelig å ikke la seg rive med av entusiasmen, så har han en sterk følelse av at amerikanske verdipapirer er “bedervet mat” (tainted food).

“And I will tell you this, there is nothing more painful — ideologically and psychologically — than being at a banquet thinking that the food is tainted and watching everybody else have a grand old time. It can be a little tough. But if you have strong suspicions about the food, you may feel better than they do in a day or so.”

Her er flere kloke ord fra en som vet hva han snakker om:

 Conversation with Art Cashin. Part 1.

Conversation with Art Cashin. Part 2.

Conversation with Art Cashin. Part 3.

(Art Cashin is the Director of Floor Operations for UBS Financial Services at New York Stock Excange, and a regular markets commentator on CNBC). 

 

 

USA: A Partial Depression

In Financial Markets, Health and Environment, International Econnomic Politics, National Economic Politics, Views, commentaries and opinions on 23.10.09 at 14:18
Economic Depression: 1/365
Image by SashaW via Flickr

 

 

 

 

 

 

 

Det amerikanske aksjemarkedet snur opp torsdag etter en liten justering ned de siste dagene. USA-økonomiens viktigste indikator – arbeidsledigheten – fortsetter å stige. I Alabama forberedes det som kan bli historiens største kommunale konkurs.

 

 

En annen meget viktig indikatoren er boligmarkedet.

Av dagens tall kan nevnes at The Mortgage Bankers Association index of mortgage application viser at antall søknader om boliglån falt 13,7 prosent i forrige uke, til det laveste nivået siden begynnelsen av september.

Det er det største fallet i nye lånesøknader på fem måneder. 

Tallet på nye søknader om byggetillatelse falt 1,2 prosent i september, det største fallet siden april i år.

The Federal Housing Finance Agency melder at boligprisene falt 0,3 prosent fra juli til august. I løpet av de siste 12 månedene har boligprisene falt ytterligere 3,6 prosent.

Labor Department opplyser ellers at prisene (wholesale prices) falt 0.6 percent forrige måned. Kjerneinflasjonen i USA er nå minus 0,1 prosent.

Bolig og bedrag

Blant de mange økonomiske stimuleringsprogrammene Obama-administrasjonen har sjøsatt, er det et som gir skattelette til førstegangskjøpere av bolig.

Så langt i år har 1,5 millioner amerikanere benyttet seg av tilbudet og Obamas glade gutter har gitt skattekreditter for om lag 10 milliarder dollar.

Nå viser det seg imidlertid at ordningen er blitt en gullgruve for svindlere og kriminelle.

Det er oppdaget 74 000 søknader der den angivelige førstegangskjøperen har bolig fra før, 19 300 søknader fra folk som ikke har kjøpt noen bolig, samt 580 søknader fra “mindreårige” – helt ned i fire-års alderen.

Bare her ligger en potensiell svindel for 650 millioner dollar.

8 000 skattebetalere er nå under etterforskning av kriminalpolitiet.

I likhet andre midlertidige tiltak, som bilfinansieringsordningen “Cash for Clunkers”, skal også skattekredittordningen avvikles.

Det Hvite Hus har i midlertid signalisert at man vurderer å forlenge ordningen.

Kenneth Rosen, som er styreleder på The Fisher Center for Real Estate and Urban Economics ved University of California sier til CNBC at hvis ordningen ikke blir forlenget kan boligprisene lett stupe mellom 5 og 15 prosent.

Akilleshælen

De ukentlige tallene fra arbeidsmarkedet viser 15 000 nye førstegangssøkende til ledighetstrygd.

3 000 mer enn forventet.

Arbeidsledigheten i USA nærmer seg 10 prosent og er den høyeste på 26 år.

I enkelte stater ligger ledighetsprosenten på mellom 12 og 15 prosent.

Men det mest bekymringsfulle ved dagens tall er at den gjennomsnitlige tiden arbeidsledige er uten jobb nå er over seks måneder. 

Det har, med andre ord, aldri vært så mange langtidsledige i USA så lenge målingene har pågått.

 unemployment-by-state-september.jpg

ARBEIDSLEDIGHETEN i USA, fordelt på stater. Den heltrukne linjen viser endringen i den samlede ledigheten fra mai til september.

 

 

787 milliarder = 35 000 jobber

De amerikanske bedriftene som har fått penger fra president Obamas stimuleringspakke på 787 milliarder dollar opplyser at de har skapt (eller spart) cirka 35 000 arbeidsplasser, melder Associated Press.

I samme periode er 2,7 millioner jobber forsvunnet.

Ifølge presidenten vil stimuleringstiltakene over tid skape 3,5 millioner nye arbeidsplasser. 
(Et tall som for øvrig er kommet frem til ved hjelp av avanserte matematiske modeller for sannsynlighetsberegning). 

Riktignok har vi ikke sett den fulle effekten av tiltakene ennå, og riktignok er det gått “bare” sju måneder siden de ble lansert, men 4,16 nye jobber i North Dakota, 5,93 på lille Rhode Island og “formidable” 16,17 nye arbeidsplasser i Puerto Rico er ikke mye å skryte av. 

Foreløpig.

Oversikten viser ellers at de selskapene som i hovedsak har ansatt folk er små bygningsselskaper som har fått i oppdrag å renovere skoler, og større konstuksjonsbedrifter som har fått tildelt prosjekter i infrastruktur, etc.

Delvis depresjon

De økonomiske espertene er delt i to leire; dem som mener vi står foran et kraftig oppsving i økonomien og dem som mener at den siste tidens voldsomme oppgang i aksjemarkedet er et tegn på at noe er alvorlig galt.

Tirsdag ble det offentliggjort et videoklipp der visepresident Joe Bidensier at USA er inne i en depresjon – i hvert fall for millioner av landets innbyggere.

Det er vel neppe noe som heter “delvis depresjon”, men det finnes heller ikke noen bestemt definisjon av begrepet.

La oss ta en tur til det lille lokalsamfunnet Jefferson County i Alabama.

Mot historisk konkurs 

Den 160 år gamle kommunen med 660 000 innbyggere har overlevd koleraepidemi, borgerkrig, opptøyer, terror og Ku Kux Klan, men står nå i fare for å ende i historiebøkene som verdens største kommunale konkurs.

Hovedpunkter:

• Akutt skattesvikt

• 1 000 innbyggere permitert

• Politikere som har påført kommunen en gjeld på over 3 000 milliarder dollar.

Lønninger er frosset, bedrifter er nedbemannet og andre tilbudt førtidspensjonering. 

– Folk har lyst til å drepe noen, men de vet ikke hvem de skal skyte, sier Russell Cunningham som er tidligere president for handelskammeret i kommunen, ifølge Bloomberg News.

Tre ev de fem kommisjonærene som garanterer for Jefferson Countys gjeld motsetter seg at kommunen slår seg konkurs.

Dersom det blir konkurs er det snakk om den største kommunale konkursen i USAs historie.

Nesten dobbelt så stor som rekordinnehaver California som tapte 1 600 milliarder på derivathandel i 1994.

Jefferson County er langt fra den eneste kommune eller delstat som i øyeblikket er på konkursens rand.

Joe Biden helt rett når han sier at millioner av amerikanere i dag opplever en økonomisk depresjon.

Men det er også millioner som klarer seg helt fint. 

Det som er skremmende er at det som skjer i Jefferson County (og andre steder) synliggjør essensen av det som skjer i amerikansk økonomi generelt.

Likevel sier den amerikanske regjeringen at nasjonens økonomi vil være oppe på en årlig vekstrate på 3,2 prosent i tredje kvatal i år.

Ved utgangen av andre kvartal var den årlige veksten -3,8 prosent. 

Det vil si; et BNP-hopp på 7 prosentpoeng fra et kvartal fra til annet.

Sjansen for å bli skuffet er trolig tilsvarende stor.