econoTwist's

På markedets skyggeside

In Financial Markets, International Econnomic Politics on 17.05.09 at 13:51

På markedets skyggeside

Denne uken lanserte USAs finansminister planer for kontroll med det uregulerte markedet for derivater. Samtidig er de største bankene i verden i ferd med å bygge opp et nytt marked der gigantiske transaksjoner foregår anonymt med minimalt offentlig innsyn og kontroll.

De kaller det “dark pools”, og fungerer på mange måter som de tradisjonelle børsene. Forskjellen er at handelen foregår anonymt og ingen vet hvor store beløp det handles for.

Disse pengebingene er ikke nye. Det har eksistert i over 10 år, og det finnes mange forskjellige typer. De store bankene som Citigroup, BNP Paribas og UBS har sine egne “dark pools” hvor de foretar verdipapirhandel utenfor det tradisjonelle markedet, de store meglerhusene som Goldman Sachs og Morgan Stanley har sine, noen eies av forskjellige konsortium og i tillegg finnes det uavhengige elektroniske handelsplattformer som for eksempel NYFIX, Liquidnet og Pipeline.

De mørke markedene har til nå vært en av finansmarkedets best bevarte hemmeligheter.

Det antas at over 25 prosent av den globale aksjehandelen foregår gjennom dark pools. Beregninger viser at andelen vil øke til nærmere 40 prosent innen 2011.

Morgan Stanley opplyser at de i øyeblikket omsetter 100 millioner aksjer per dag. For tiden er det om lag 30 tilsvarende dark pools i virksomhet, det betyr at handelen på disse elektroniske plattformene tilsvarer mer enn halvparten av den gjennomsnittlige omsetningen på Wall Street.

Hemmelig

Men ingen vet med sikkerhet hvor mye penger dette markedet skjuler.

I utgangspunktet er dark pools opprettet for å kunne utføre større transaksjoner uten å påvirke det offentlige markedet

Dersom en investor ønsker å kjøpe en stor aksjepost i et selskap på en av de tradisjonelle børsene vil det som regel føre til spekulasjoner og betydelige bevegelser i aksjekursen. Investoren må betale mer per aksje.

Dessuten har flere børser bergrensinger på hvor store ordrer som kan utføres, og man er nødt til å dele opp kjøpet, eller salget, i mindre biter. Noe som medfører flere transaksjonsgebyr og høyere kostnader.

Det unngår man når man handler i en dark pool.

Alle opplysninger blir forsøkt hemmeligholdt. Riktignok krever myndighetene i enkelte land at transaksjonene rapporteres, men rapporteringen blir automatisk forsinket så lenge som mulig for å hindre at markedet for øvrig påvirkes.

Det stilles ingen kurser. De avtales partene imellom, anonymt gjennom sine bank- og meglerforbindelser.

Det opplyses ikke om størrelser eller beløper.

Effekten disse transaksjonene har på det ordinære markedet er uklar.

Men når mer og mer likviditet forsvinner ut i mørket, blir det vanskeligere og vanskeligere for aktørene i det åpne markedet å vurdere hva som er riktig pris på en aksje, eller annet verdipapir.

Blir større

Antall nye alternative handelsplasser har økt kraftig de siste årene som følge av utviklingen av internettet.

De elektroniske børsene lokker med billigere transaksjonskostnader, hurtigere og mer effektiv handel.

Det har fått flere av de store tradisjonelle børsene som NYSE, Nasdaq og London Stock Exchange til å opprette sine egne dark pools.

Forrige fredag opplyste verdens tre største meglerhus; Goldman Sachs, Morgan Stanley og UBS at de kobler sine dark pools sammen slik at investorene får tilgang til disse markedene både i Europa og USA.

Onsdag denne uken la USAs finansminister Timothy Geithner frem planer for regulering og kontroll med det uregulerte markedet for derivater. Det vil si; sammensatte finansielle produkter, opsjoner futures, warrents, etc.

Et marked som har fått mye av skylden for finanskrisen som har oppstått.

Kan skape ny krise

Ifølge Geithner vil det bli foreslått rapporteringsplikt for alle typer derivater. I tillegg skal alle handler godkjennes av et clearing house a la den norske verdipapirsentralen.

Derfor strømmer nå hedgefond og andre aktører i derivatmarkedet til de mørke markedene i cyberspace hvor de kan fortsette sin avanserte handel uten at noen holder øye med dem eller stiller krav til sikkerhet, osv.

De største dark pools i øyeblikket eies og kontrolleres av de største bankene (som for øvrig er de største aktørene i derivatmarkedet) og de har interne kontrollrutiner som burde gjøre handelen trygg for både kjøper og selger.

Men utviklingen går fort, og måten disse handelsplassene fungerer på innbyr til misbruk og markedsmanipulasjon.

Og hva vil skje hvis en aktør i en dark pool plutselig dumper 100 millioner aksjer i det åpne markedet uten forvarsel?

Risikoen forbundet med dark pools er minst like stor som i et uregulert derivatmarked, og det er litt underlig at verken politikere eller representanter for tilsynsmyndighetene nevner dem med ett eneste ord.

Dette styrker heller ikke tilliten til markedet, noe som er avgjørende for å få vårt økonomiske system til å fungere igjen.

Reblog this post [with Zemanta]
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: